kart

Støkkestua


foto av gården

"Støkkestua"
Av Terje Sørensen

Dette var en strandsitterstue som lå på Rønsholmtangen, omtrent der eiendommen Austheim, g.nr.63, b.nr.34, ble fradelt hovedbruket i 1949. Tomta lå i grenseskillet mellom nåværende "Bergheim", b.nr.35 og "Austheim", b.nr. 34. (Se øverste rød markering på kartet). I stua bodde ved folketellingene i 1875 og 1891 Kristian Paul Pedersen Bakken. Han var født 04.10.1838 som sønn av Peder Jonsen Bakken (1802 - 1860) og Olava Kristofferdatter f. Ramsvik (1808 - 1884) på hovedbruket. Ved folketellingen i 1865 ble han registrert som "Søfarende". Han bodde da hjemme hos foreldrene på Flatbakken (l.nr.91b). Kristian Paul Pedersen ble 25.11.1875 gift med Inger Kristine Pettersdatter Damskardet Garten. Hun var født 20.09.1851 som datter av Petter Andreas Larssen (1822 - 1906) og Olava Arntsdatter f. Damskard (1819 - 1860) fra Storfosna. (Petter Andreas Larssen kom seinere til Garten hvor han i 1863 ble gift med enken Karen Olsdatter Rishaug Garten (1834 - 1910) og bodde som fisker og strandsitter på Nordsjøstykket, g.nr.61, b.nr.6.). Kristian Paul og Inger Kristine fikk disse barna:

 1. Pauline Kristine (15.07.1876 - 09.12.1901). Ved FT 1900 var hun budeie hos handelsmann Jonas Segtnan, Beian. Hun ble gift 25.01.1901 med Ove Martin Johansen Grande (12.07.1875 - 03.06.1946), men Pauline døde i bronkitt etter knapt ett års ekteskap. Ove Martin ble gift på nytt og bodde en tid i "Martinstua" i Rønsholmen, før han i 1929 kjøpte Leirbakken, g.nr.64, b.nr.29 på Grande og flyttet dit.
 2. Paul Kristian (02.08.1878 - ) bodde hjemme hos foreldrene ved FT 1891. Han utvandret seinere til Amerika.
 3. Olava (15.05.1883 - 26.09.1966) bodde ved FT 1891 hjemme hos foreldrene, men ved konfirmasjonen i 1898 på Utstrand, Ved FT 1900 hadde hun flyttet til Trondheim og bodde da hos sin faster Ane Birgitte på Øvre Bakklandet. Hun ble gift 23.12.1915 i Lademoen kirke med Rafael Gunerius Johannessen Austad (04.02.1875 - 04.08.1917), født i Inderøy, men bosatt i Trondheim. De fikk en datter: Solveig Austad, f.04.07.1916.
 4. Olise (Lise) Karoline (11.10.1890 -) bodde ved FT 1891 hjemme hos foreldrene, men var ved FT 1900 fosterbarn hos Johan Martin Jørgensen Grøtan (1857 -) på Grøttan g.nr.80, b.nr.3, Opphaug. Hun ble gift med Esten Kvamsgraven fra Os i Østerdalen. De var bosatt i Trondheim.

Kristian Paul druknet etter kullsegling ved Vorpholmen en søndags formiddag 06.05.1893. Samtidig druknet også Anders Arntsen Bakken (1877 - 1893). (Se "Bugtenstua" under Nerbakken, b.nr.3). Som enke flyttet Inger Kristine til Flatbakken, b.nr.1, der ble husholderske hos gårdbrukeren og enkemannen Eilert Kristian Eliassen Bakken (1842 -1903). Her bodde hun ved FT 1900. Seinere var hun og to døtre leieboere på Nerbakken, g.nr.63, b.nr.3. De siste årene hun levde, bodde hun hos datteren Olava på Nedre Bakklandet 9, Trondheim. Hun døde 29.01.1925.

I "Støkke-stua" bodde ved folketellingen i 1900 familien til ham som gav opphav til navnet på huset. Det var fiskeren Nils Kristian Nilssen Grande, blant folk kalt Kristian "Støkke". Han var født 21.10.1871 som sønn av Nils Mathiassen Grande (1836 - 1918) og Ellen Kristine Sørensdatter f. Hårberg (1842 - 1908) på Nystykket, gnr.64, b.nr.33, (Navnet Nystykket ble i daglig tale forkortet til "Støkket", og oppsitteren og hans familie fikk dermed også dette tilnavnet). Nils Kristian Nilssen ble gift (1) med Karoline Pedersdatter. Hun var født 1868 i Bud i Romsdal. De fikk fem barn:

 1. Kristine Alette (01.02.1897 -)
 2. Olaf (24.10.1898 - 30.03.1985), g.m. Nilsine Ulrikke Hansen (1900 - 1974) fra Frøya. De bodde i ei stue på Øra under B.nr.1 på Hoøya. Hennes sønn: Hilmar Mostervik.
 3. Martin Alfred (01.02.1902 - 05.01.1904)
 4. Karl Martin (04.01.1905 -). Han var oppfostret hos Johan P. Tangen som bodde i Tangen-stua under Markagården , g.nr.64, b.nr.4, på Grande.
 5. Karla Nilsine (01.04.1907 - 15.04.1988), gift Berglund. Ingen barn.

Karoline døde 1908. Nils Kristian Nilssen ble gift med Ane Jonetta Fredriksdatter Vågan. Hun var født 1877 som datter av Fredrik Jonsen Vågan (1833 - 19??) og Anna Jonsdatter (1840 - 19??) på Vågan i Kornstad (Averøy). I 1900 var Ane Jonetta tjenestepike hos handelsbetjent Martin Gabrielsen Brækstad (1863 - 19??) på Håholmen i Kornstad. Barn i Nils Kristian Nilssens andre ekteskapet var:

 1. Konrad Adolf (20.02.1912 - 23.12.1993). Han ble gift 14.12.1946 med Emilie Josefine Adolfsdatter Nordenberg (1898 - 1993) fra Karlestrand i Bjugn. Hun var fra 1935 eier av gårdsbruket Garten, g.nr.61, b.nr.2. (Hennes farmor kom fra dette bruket). Konrad og Josefine hadde ingen barn.
 2. Alf Ingolf (02.11.1913 - 24.02.1999). Han ble 03.07.1946 gift med Agnes Marie Alfredsdatter Haftorsen (1920 - 1998), og var bosatt på Vesterheim, g.nr.61, b.nr.151, på Garten. En sønn: Arnt (08.07.1950 - 07.12.1999).
 3. Lilly Alvilde (29.09.1915 - 06.10.1999). Hun ble 18.04.1942 gift med Olaf Kristian Johansen (1915 - 1977), som fra 1946 var bruker av Brandhaugen, g.nr.60, b.nr.18, på Storfosna. Sist bodde Lilly på Nothenget 4, Brekstad. Pleiesønn: Kolbjørn Pettersen (07.02.1943 - 15.12.1998)
 4. Kristian (25.11.1917 - 03.04.1948). Bosatt på Garten.

"Støkke-stua" ble flyttet til Garten og satt opp på igjen ute på Rabben da familien med tiden slo seg ned der. Tomta som huset ble plassert på på Garten, ble siden skyldsatt som Olsvik, g.nr.61, b.nr.15. (Se nederste rød markering på kartet).


Åpningssiden for matrikkelgården Bakken
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag