foto av bygningen

Rædergården,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/1.

foto av bygningen

kart av bygningen
kart av Kirsten Schanche

Dette stedet kan ha vært gården som i 1784 ga bygsel til en Knut Olsen. Gården ble senere til løpenummer 95, men først plasserer Ørlandsboka Nils Andersen (ca. 1720-1798) her. Han var gift i 1741 med Magnhild Arntsdatter (?-1766). De fikk fire barn:

 1. Anders f. 1745, bygslet Viken i 1782.
 2. Josen f. 1748, gift i 1773 med Ane Hansdatter, leilending et sted på Grande.
 3. Gurru f. 1751, gift i 1776 med Jakob Kristoffersen på l.nr. 102.
 4. Arnt f. 1756.

Knut Olsen (1750-tallet- 1808) bygslet i 1784 en part i Grande, han kjøpte i 1797 en mindre del enn han hadde leid. Knut Olsen var gift i 1784 med enka Berit Margrete Kristoffersdatter (1743-1812) fra Bakken. De fikk ingen barn. Berit giftet seg andre gang i 1809 med Kristian Hansen Skanke (?-1860) fra Mebostad. De fikk heller ingen barn, men da Kristian, etter Berits død, giftet seg i 1813 med Kirsten Andersdatter (1797-1877) fra Markagården, kom det hele ti barn. Åtte av barna fant ektefelle i Bjugn og Nes, to av barna døde i 12-13-års alder. Ingen overtok dette bruket. Barna var:

 1. Berit Margrete f. 3.11.1816, gift 1838 med Christian Rasch i Bjugn.
 2. Johanna Sesilie f. 24.5.1819, gift 1841 med Christoffer Throne Arnet, gårdbruker på Engsnes i Bjugn.
 3. Hans Ulrich f. 26.8.1821 d. 10.7.1885 på Tøndel, gift 1856 med Serianna Korneliusdatter Foss i Bjugn. Hun eide 1/3 av Tøndel som datter av Cornelius Olsen Foss og Maren Maria Christophersdatter Høvaag. Sønnen Kristian Hansen Schancke kom til Røstad.
 4. Anders f. 5.10.1823, gift 1851 med Elisabeth Fredrikke Eliasdatter Lyng. Hun eide også 1/3 av Tøndel.
 5. Kristianna f. 17.7.1826 d. 12.12.1838.
 6. Kristoffer Åge f. 21.2.1830, gift 1851 med Jakobine Katrine Eliasdatter Lyng som eide den siste tredjedelen i Tøndel.
 7. Kirsten f. 1.12.1833, gift 1855 med Ove Andreas Olsen på Nes i Bjugn. De emigrerte til USA i 1892.
 8. Pauline f. 24.7.1836, gift med Paul Lian i Bjugn.
 9. Lorentz Kristian f. 18.1.1839, gift 1868 med Else Sofie Sveinsdatter fra Graven i Bjugn. Han kjøpte Vestrått i 1872.

 10. Kristianna f. 1.3.1842 d. 1855.

I 1836 kommer en orkdaling og kjøper bruket. Det var Johan Chr. Ræder. Han satt med gården bare til 1843, da flytter han med kona Maria og sønnen Johan Georg til Beian. Etter Johan Ræder har denne gården blitt hetende Rædergården.

De neste eierne kommer også fra Orkdal. Ræder delte gården, løpenummer 95, i fire parter og seks søsken ble eiere. De seks var:

Det var Anders Pettersen (1811-?) som ble sittende på bnr. 1. Anders var gift med Kirsten Kristiansdatter (1812-?) fra Markagården. De fikk fem barn og eldste sønn overtok etter dem og yngste sønn overtok bnr. 2 etter onkelen, som var ugift. Petter Andersen (1845-?) giftet seg med Karen Sofie Lorentsdatter (1853-?) fra Utstrand. De fikk fire barn og sønnen Anders Rædergård (1885-?) ble neste eier fra 1918. Han var gift i 1916 med Amanda Ingebrigtsen (1883-?), de fikk ingen barn. Ved neste eierskifte brukes jorda sammen med bnr. 2 og Anders K. Rædergård er eier fra 1984.

foto av bygningen foto av bygningen

Kartet opp til høyre lyver litt, veien er lagt om og går nå på østsiden av gårdsbygningene.

Opplysninger om Rædergården og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 270.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag