foto av bygningene

Rædergården,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/2.

flyfoto av bygningene

kart av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Det kom en smed fra Orkdal, Einar Pettersen (1809-1882) hit og kjøpte denne gården i 1848. Kjøpet ble gjort det året Rædergården ble delt i fire parter, og en bror av Einar, Anders, kjøpte samtidig bnr. 1. Nå var Einar Pettersen ugift og gården ble solgt til svogeren, Arnt Eriksen, i 1862.

Arnt Eriksen (1812-1868) var gift med Dortea Pettersdatter (?-1869), de fikk ingen barn. Dermed kom Arnt Andersen (1851-1937) inn som neste eier, han er slekt, kommer fra bnr.1, og ble gift med Karoline Gjertsdatter (1849-1941) fra Trondheim, se fotografier nedenfor. De fikk sju barn. Deres eldste sønn, Karl Alfred Arntsen ble neste eier, barna var:

 1. Karl Alfred f. 20.6.1878, eier fra 1924.
 2. Anna Kristine f. 30.5.1880, gift med Peder Ovesen Bakken (1881-1927) på Kvitsanden under Bakken.
 3. Anne Dorotea f. 10.6.1882.
 4. Antonette Karoline f. 10.9.1884.
 5. Johan Adolf f. 15.1.1887. Han emigrerte til USA og døde der 8.4.1986.
 6. Dødfødt pike 3.2.1889.
 7. Einar Bjarne f. 31.10.1895, gift med Ingrid Halsen, bosted Trondheim. De ble foreldre til Bjørg f. 31.5.1929, døde 20.1.2021, gift på Skålvika.
foto av eierne
Karoline og Arnt Rædergaard.
foto av storfamilie
Rædergård 1926.

Karl Rædergård (1878-1948) kjøpte bruket i 1924. Han var gift med Ingeborg Cathrine Skaret (1880-1940) fra Uthaug, hun hadde vært gift med Ole Benjaminsen (1882-1911) fra Garten og hadde tre barn i det ekteskapet. Ingeborg og Karl fikk fikk fem barn:

 1. Aslaug Karoline f. 27.3.1915, døde ugift 13.1.2010.
 2. Anders f. 4.9.1917, neste eier.
 3. Ole f. 7.11.1919 d. 16.10.2004, gift med Solveig Gustavsdatter Rædergård (1921-2002) fra b.nr. 36 på Grande.
 4. Kåre f. 21.12.1921 d. 2.11.2001, gift med Gerda Enge fra Vik i Helgeland (1925- ).
 5. Idar f. 10.3.1924 d. 7.3.2007, gift med Dagrun Dyrendahl fra Rissa (1927- ).
Eldste sønn overtok i 1948. Dette var Anders K. Rædergård (1917-?), han giftet seg med Magnhild Aas (1926- ) fra bnr. 26 på Grande. De fikk fire barn og eldste sønn igjen har overtatt gården etter dem, barna var:

 1. Karl f. 17.12.1949, neste eier.
 2. Birgit f. 17.9.1951, gift med Arnfinn Solevåg (1952- ) fra Møre.
 3. Sverre f. 5.4.1955, gift med Gunn Beate Dahl (1959- ).
 4. Trond f. 1.11.1959, gift med Haidi Bjerknes (1963- ).

Karl Rædergård (1949- ) overtok gården i 1986. Han er gift med Oddny Børseth (1947- ) fra Rindalen på Nordmøre. De har tre barn:

 1. Vigdis f. 1974.
 2. Sissel Cathrine f. 1976.
 3. Amund f. 1980.

I 1865 fødde bruket hest, 2 kyr og gris, i 1948 2 hester, 5 kyr, kvige og 20 høns. I 1957 oppgis bruket til 72 da, av dem 64 da som dyrka mark. Etter at demningen i Grandefjæra kom ble også nytt land lagt til denne gården.

Kartet opp til venstre lyver litt, veien er lagt om og går nå på østsiden av gårdsbygningene.

Opplysninger om Rædergården og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 275.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag