foto av bygningene

Rædergården,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/3.

foto av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene

Den første eieren het Jon Olsen (?-1864), han kom fra Engan i Meldal. Kona var Mari Pettersdatter, de fikk 2 barn og sønnen Petter ble neste eier. Petter Jonsen (1845-1865) var ikke gift og døde 1865.

Peder Andreassen (1811-1887) kom fra Kvitsanden på Bakken og kjøpte dette bruket i 1869. Kona var Kristianna Andreasdatter (1808-1887) fra Vik. De fikk sju barn og sønnen Anton Kristian kjøpte bruket i 1877.

 1. Kristian f. 26.10.1834 d. 19.2.1835.
 2. Inger Sofia f. 18.9.1836.
 3. Andreas f. 20.2.1839 d. 16.9.1849.
 4. Anton Kristian f. 2.12.1841, neste eier.
 5. Martin f. 1.3.1844 d. 9.8.1865 av tæring.
 6. Ove Jørgenius f. 19.11.1846, kjøpte Kvitsanden av faren i 1877.
 7. Berte Kristine f. 13.4.1849.

Anton Kristian Pedersen (1841-?) står oppført som bruker ved folketellinga i 1875 og kjøpte i 1877. Han ble gift 2.9.1869 med Anne Fredrikke Johansdatter (1842-?) fra Opphaug, de fikk to barn:

 1. Peder f. 3.8.1873, neste eier.
 2. Karen Birgitte f. 18.5.1880, gift med Hans Lund Bakken på Nordbakken.

Sønnen Peder Hvidsand (1873-?) overtok i 1918. Han var gift 10.6.1879 med Margrete Iversdatter (1874-?) fra Garten, de fikk 12 barn:

 1. Helga f. 9.1.1898 d. 28.5.1901.
 2. Halfdan f. 21.8.1899, kjøpte Markagården i 1946.
 3. Waldemar f. 28.7.1901.
 4. Helga f. 19.7.1903.
 5. Reidar f. 26.12.1904, gift med Edit Torvik (1906-?) fra Solheim på Hårberg, bostad Bakketun på Brekstad, begge steder i Ørland kommune. De fikk sønnen Snorre f. 27.3.1945.
 6. Peder f. 13.9.1908.
 7. Martin f. 13.9.1908 d. 10.3.1991, ugift.
 8. Signe f. 13.10.1909.
 9. Lilly f. 29.11.1911 d. 1945.
 10. Margit f. 21.5.1914 d. 2.4.1993, gift med Harald Bakken på Kvitsanden på Bakken.
 11. Toralf f. 24.1.1916.
 12. Hjalmar f. 19.5.1922.

Halvdan Hvitsand (1899-?) tok over dette bruket i 1962, han var tidligere eier av Markagården, fra 1946. Halvdan var gift med Agnes Henriette Moen (1904-1994), de fikk to barn:

 1. Margrethe f. 10.7.1931, gift med Sigmund.
 2. Arnold f. 3.12.1937, neste eier.

Arnold Hvitsand (1937-2014) overtok gården etter foreldrene i 1969, gift med Rita Lien (1941-2019) og de er foreldre til neste eier, de fikk fire barn:

 1. Roger f. 1961, neste eier.
 2. Arild, partner Anna.
 3. Mai-Lis, partner Samuel.
 4. Helge Arve, f. 14.9.1971, døde 20.11.2020, begravet fra Ørland kirke 1.12.2020. Maskinentreprenør, partner Camilla, 2 barn.

Roger Hvitsand (1961- ) overtok i 1983. Han ble gift med Gudrun Mathilde Brekstad (1966- ) fra Biskopvoll på Berg. De fikk to barn:

 1. Jonas f. 25.7.1991.
 2. Halfdan f. 4.5.1994.

I 1865 fødde bruket hest, 2 kyr og gris, i 1875 hest, 3 kyr, 8 sauer og gris. I 1957 2 hester, 4 kyr, høns og gris. Arealet var 70 da i 1957 og uforandret besetning, 2 hester, okse, 4 kyr, høns og gris.

Kartet til venstre lyver litt, veien er lagt om og går nå på østsiden av gårdsbygningene.

Opplysninger om Rædergården og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 277.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag