foto av bygningene

Markagården,
under matrikkelgården Grande.
Gårdsnummer 64/4.

foto av bygningene

gamle foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

På dette bruket har brukere og eiere kommet og gått siden de første stedfestes hit ca 1730. For å fange opp slaktsforbindelser med andre gårdsbruk på Ørland, starter vi med leilendingen Anders Arntsen. Han er den femte leilendingen som Ørlandsboka plasserer her.

Anders Arntsen (1774-1851) ble leilending i 1794 og kjøpte bruket i 1796. Han var sønn av forrige eier og gift 16.7 1795 med Kristianna (Christiane) Jonsdatter (1770-1858) fra Fremstad i Agdenes. de fikk sju barn:

 1. Arnt f. 19.5.1796, neste eier fra 1819.
 2. Kirsten (Kjerstin) f. 15.10.1797, gift 1813 med Kristian Hansen Skanke (Schancke) fra Rædergården.
 3. Johanna f. 29.3.1799, gift 1824 med Ole Svendsen på Grande.
 4. Johan f. 29.3.1799.
 5. Lorentse f. 1.10.1802, gift 1823 med Lars Lorentsen Røstad, eiere av Neraunet på Vik.
 6. Anders f. 21.6.1805, eier av b.nr. 5 på Grande.
 7. Sivert f. 16.5.1808, eier av b.nr. 6 på Grande.

Jordtakstkommisjonen fra 1802 opplyser at gården før hest, 5 kyr, 5 småfe og sår 5 tønner korn.

Deretter kom Arnt Andersen (1796-1858) og sønnen Anders Arntsen (1824-1889) som brukere Han var gift 20.10.1858 med Mette Margrete Andreasdatter (1832-?) fra Nerbakken, de fikk ingen barn. Andreas Nilsen Grande fra b.nr. 10 ble neste eier. Han solgte i 1897 til kommandersersjant Lars Osen (1852-?) som var gift 13.7.1879 i Domkirken med Marie Henriette Gulliksen fra Trondheim. Lars Osen var sønn av Sivert Olsen Osen (1806-1887) og Elen Martha Kaspersdatter Nordmeland (1819-1893) i Sivertsstu, g.nr. 20/13, i Osen kommune. Han var furer og underlensmann for Bjørnør etter at han flyttet fra Ørland. Lars Osen delte Markagården i 1912 og solgte b.nr. 4 til Ole Jensen Selnes og en fradelt part, b.nr. 48 til Olbert Solem.

Ole Jensen Selnes (1870-1956) var eier mellom 1913 og 1956. Han var gift 18.7.1896 med Ingeborg Solbue (1875-1962) fra b.nr. 13. De fikk to barn:

 1. Hildur Alfhild f. 30.3.1898 d. 1987.
 2. Jens Birger f. 7.11.1911 d. 1949, gift 1939 med Aud Perly Bakken.

Ole Selnes solgte bruket videre til Halvdan P. Hvitsand i 1946. Nå kjøpte Halvdan Hvitsand farsgården, b.nr. 3 i 1962 og solgte dette bruket i 1955 til Kåre Risvik fra Kalvåbakken.

foto av bygningene
foto av bygningene

Kåre Risvik (1921- ) giftet seg med Erna Norset (1929- ) fra b.nr. 55. De fikk 3 barn. Deres sønn Knut Risvik er neste eier. Barna var:

 1. Astrid f. 23.12.1952.
 2. Rigmor f. 22.8.1960.
 3. Knut Einar f. 19.12.1963 d. 30.8.2015, neste eier.

Knut Einar Risvik (1963-2015) overtok etter foreldrene, gift med Wenche Trokstad, to barn.

I 1957 oppgis bruket til ca 50 daa dyrka mark. Besetninga er hest, okse, 5 kyr, kvige, 3 kalver, høns og gris. Driftsbygningen brant 30.12.2003, 62 storfe av 65 storfe berget livet.

foto av bygningene

Opplysninger om Markagården og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 288.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag