foto av bygningen

Gården Grande,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/5.

kart av bygningen

kart av bygningene
foto av bygningene

Denne gården er gått ut av drift. Fjøset er revet, bare våningshuset står tilbake når dette skrives.

I 1957 oppgis arealet til 120 daa dyrka mark, besetninga var 2 hester og ett føll samt 10 kyr.

Bruksnummer 5 ble skyldsatt i 1840 og var opprinnelig løpenummer 96 b. Matrikkelkommisjonen opplyser at bruket på 1860-tallet var delt i 10 teiger. Arealet var da vel 65 da pluss vel 25 da andel i Hommeløra. bruket ble ansett som lettbrukt, havninga besto for det meste av fjære og sjøgras.

Anders Andersen (1828-1888) kom fra bnr. 4, Markagården. Han var gift med Abel Margrete Jakobsdatter fra Brekka på Grande. De fikk 3 barn:

  1. Anne Johanna f. 20.2.1828, gift 1852 med Ove Andreas Olsen på Hov.
  2. Kristianna f. 13.4.1831, gift 1856 med Ole Jonsen som eide b.nr. 18 på Grande og fra 1889 ble eier av både b.nr. 5 og 18.
  3. Anders f. 12.11.1840. Kjøpte i følge pantegregisteret bruket fra faren i 1859, men døde i Tæring 1.1.1862.

Deres datter Kristianna Andersdatter (1831-1910) ble gift med neste eier, Ole Jonsen (1831-1898). Han var sønn av Jon Olsen på b.nr. 17. De fikk 2 barn:

  1. Arnt Edvard f. 18.5.1858, neste eier og bruker.
  2. Anne Marine f. 1.3.1862, gift 1885 med Klaus Kristoffersen fra Jøssund, også omtalt som Klaus Jøssing. Hun bodde i 1900 på gården med barna Oskar Klausen f. 1885 og Kristoffer Klausen f. 1891, begge født i Jøssund.

Arnt Edvard Olsen (1858-?) ble eier i 1913. Han var gift 19.9.1907 i Nidarosdomen med Margrethe Hegge (1880-?) som datter av Petter P. Hegge som var fisker i Beian. De fikk barna:

  1. Ole f. 21.9.1908, neste eier og bruker.
  2. Aslaug f. 20.11.1909.
  3. Peter f. 5.3.1917.

Ole Olsen Grande ble eier fra 1941. Han var ugift.

Opplysninger om gården Grande finnes i Ørlandsboka, bind I, side 294.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag