foto av bygningene

Gården Brekka,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/6.


foto av bygningene
kart av bygningene
foto av bygningene

For sammenhengen ser vi mot det som var løpenummer 109. Det ble i 1881 sammenføyd med l.nr. 96c og 106a til ett bruk, det som senere ble bruksnummer 6.

Jakob Henriksen (1759-1819) kjøpte bruket i 1797, gift 1794 med Ane Persdatter (1760-tallet-1843) fra Lystad, tre barn:

 1. Sønn som døde 4 dager gammel i 1797.
 2. Henrik f. 12.9.1798, eier fra 1828.
 3. Abel Margrete f. 19.1.1805, gift 1827 med Anders Andersen på Grande.

Henrik Jakobsen (1798-1885) fikk skjøte på bruket i 1828 og satt med det til 1859. Han ble gift 1824 med Inger Fredriksdatter (1797-1880) fra Røyne. De fikk tre barn:

 1. Ane Johanna f. 29.8.1825 d. 26.11.1825.
 2. Johanna f. 1.6.1828, gift to ganger, andre gang med neste eier.
 3. Pike som døde 2 timer gammel 30.7.1831.
foto av Johanna og Henrik Brekka
Johanna & Henrik Brekka
foto av Anton Grande
Anthon Brekka

Henrik Christoffersen (1832-1916) kjøpte bruket i 1859. Han er fra Uthaug og giftet seg 1858 med Johanna Henriksdatter (1828-1927). De fikk ingen barn. Han var sønn av "den første Lund" på Uthaugsgården, Christoffer Jakobsen Lund og hans kone Christianna Pedersdatter f. Fladnæs. Henrik Christoffersen var kommunestyremedlem fra 1864 til 1898, og varaordfører store deler av perioden. Han var fattigordfører i 1883 og medlem i styret for Ørlandets Sparebank 1895.

Mannen stod ellers bak opprettelsen av "Johanna og Henrik C. Lund Grandes legat", og han gav i den forbindelse en panteobligasjon på 14.000 kr i gården Brekka. Påløpne renter skulle utdeles til folk som hadde lidd nød på land eller sjø og hadde levd et kristsømmelig liv. Slektninger skulle være fortrinnsberettiget.

Johanna Henriksdatter Grandes første mann, Anthon Andreas Arntsen Brækstad, kommer fra Brekstad, det som var løpenummer 119 og ble futgård, til sist bruksnummer 1.

Henrik Christoffersen kjøpte i 1901 til l.nr.96c og 106a. Disse to partene, sammen med l.nr. 109, ble til b.nr. 6 på Grande.

Det var flere barnløse eierpar på disse brukene. Henrik Christoffersen og Johanna hadde to drenger og to tauser ved folketellingen i 1900. En av drengene, Anthon Jakobsen, ble neste eier av b.nr.6.

For sammenhengens skyld tar vi med de barnløse eierne av l.nr.96c og 106a:
Sivert Andersen (1808-1865) fra Markagården, gift 1849 med Siri Paulsdatter fra Eidsaunet i Bjugn. Hun var tidligere gift på Bruholmen. De hadde ingen barn.
Nils Fredrik Tromp Arntsen (1827-1896) og Hans Martin Omfredsen (1840-?) kjøpte i 1866 l.nr. 96c og l.nr.106 og delte eiendommen i to deler, Nils Arntsen fikk det som senere ble b.nr.6 og Hans Martin Omfredsen det senere b.nr. 8.
Henrik Kristoffersen (1832-1916) var eier ifølge panteregisteret ved auksjonsskjøte datert 4.10.1901. Han hadde en dreng som ble neste eier.

Anthon Edvard Jakobsen (1872-1958) kjøpte gården i 1914, men er skrevet som eier i matriklen fra 1907. Han var sønn av Jakob Eliassen på Grande, gift 1904 med Nikoline Petersen (1879-?) fra Rissa. De fikk 5 barn.

 1. Jakob f. 15.4.1905.
 2. Astrid Marie f. 15.10.1906, gift med Arne Brodersen fra Grande (1907-1975), fra gården Grande, bosted Fjordgjøtt, gnr 63/41, på Rønsholmen under matrikkelgården Bakken.
 3. Peter f. 15.5.1908, eier av Grindvoll fra 1932, fraskilt b.nr. 6 i 1932.
 4. Bjarne f. 16.1.1910.
 5. Asbjørn f. 19.11.1918 d. 7.12.1997, neste eier og bruker.

Asbjørn A. Grande (1918-1997) kjøpte denne gården i 1943. Han var gift med Borghild Solem (1920-1994) fra Rissa, hun døde 28.9.1994. De fikk tre barn;

 1. Agnes f. 5.10.1942.
 2. Elsa f. 24.11.1946.
 3. Atle f. 14.3.1949, neste eier og bruker.

Atle Grande (1949- ) ble neste eier og bruker fra 1978. Han var gift med Berit Mostad (1948-2007), de har ei datter:

 1. Line f. 5.3.1986, hun fikk datteren Lilje Martine f. 20.5.2014.

Opplysninger om gården Brekka finnes i Ørlandsboka, bind I, side 286 og 296.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag