foto av bygningene

Gården Grande,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/7.

kart av bygningene

Av Terje Sørensen

Dette bruksnummeret var lølenummer 96d og var inntil nå bare en jordeiendom. Med Ole Olsen Solem kommer bebyggelsen på gården etter at felleseie for de to brukene b.nr.10 og b.nr. 7 opphørte. Bolighuset som Ole Olsen Solem og deler av hans familie bodde i på Grande(64/7), var flyttet fra Rissa og oppsatt på bruket i 1899. Muligens var dette den samme "Sannastu" som Ole Olsen hadde oppført til kårbolig på Solem (118/1) i Rissa, I hvert fall har gårdstunet på Grande (64/7) inntil våre dager bare blitt omtalt som "borti Stu" eller "oppi Stu" i dagligtale.

Ved folketellingen i 1900 står Ole Olsen Solem oppført som gårdbruker og selveier på bnr.7 på Grande. Han var født 02.0.1821 i Rissa og var sønn av Ole Olsen Solem (1788-1848) og Peternille Jonsdatter (1790 -1844) på bruket Solem (118/1). Ole O. Solem (jr.) fikk skjøte på farsgården 24.06.1846 og satt med den til 1891 da det ble delt i tre og overdratt til de eldste sønnene.

Ole Olsen Solem fikk som ungkar en datter med piken Lena Andreasdatter Solem:

 1. Elen Olsdtr. Solem, f.10.10.1843.

Han giftet seg 1. gang 14.7.1845 med Malene Nilsdatter Årnset (29.04.1815-24.11.1850), datter av Nils Knutsen Årnset og Anne Knutsdatter Strømmen. De fikk to sønner:

 1. Peter, f.12.03.1846, døde 27.04.1902. Han overtok hovedbølet av farsgården. Gift med Anne Martha Gjertsdatter Brovold (1854-1918). De fikk 10 barn, bl.a. Nikoline som ble gårdbrukerkone på Brekka (64/6) og Petternille, gårdbrukerkone på Gjertsgarden (64/34), begge på Grande i Ørland.
 2. Nils Olaus, f.3.10.1848, døde 08.12.1937, bruker av Solem (118/7) i Rissa.

Ole Olsen Solem giftet seg 2. gang 11.7.1852 med Ingeborg Christoffersdatter Dyrendahl (9.9.1832-11.6.1869), datter av Christoffer Isaksen Dyrendahl.

 1. Martin f. 01.05.1853, døde05.3.1913, kjøpte gnr.64, bnr.22 på Grande i Ørland i 1899.
 2. Elisabeth f. 20.4.1855
 3. Ole f.12.05.1857 ble husmann, senere selveier på Reksterberget (67/10) i Ørland.
 4. Malene f.23.10.1859, gift med Steffen Larsen Føll De utvandret til Amerika.
 5. Elen f.15.4.1862, døde 16.4.1897, gift med Peter Kornelius Pedersen Føll (1842-1923), gårdbruker på Føll (120/2), Rissa.
 6. Kristine f. 9.6.1864, døde 13.3.1951, gift med Guttorm Antonsen Skavdal (1861-1933), gårdbruker på Skavdal (27/9), Bjugn.
 7. Karen Anna f. 6.11.1866, døde 17.2.1870

Ole O. Solem fikk som enkemann en sønn med Beret Olsdatter Langsæter, f.20.05.1831. Det var:

 1. Andreas Olsen Langsæter > Vorvik, f. 31,03.1870.

Ole Olsen Solem ble gift 3. gang 18.10.1871 med Grete Kirstine Iversdatter Molde (Mollan) (f. 1837 i Verran, døde 03.11.1907) Barn:

 1. Indianna Margrethe , f. 2.11.1873, g.m. Ole Martin Olivariussen Buberget (f.1873)
 2. Johannes Gotthard, f.26.2.1875, d. 17.5.1924, neste eier og bruker
 3. Olbert, f. 12.04.1877, d.24.4.1959. Han var skredder og bodde en stund i "Sannastu". Dette var kårboligen som faren satte opp på Solem (118/1) i Rissa da han overdrog gården til yngre krefter. Også Olbert flyttet til Ørlandet. Han ble bruker på bruket Solem (64/48), på Grande. Han fikk en sønn med Karen Torgersdatter Dybdahl (1882- )fra Rissa. Hun var en tid var budeie på et av gårdsbrukene på Grande (64/26). Sønnen, Torger Olbertsen Solem , f.08.02.1902, døde 15.01.1993, ble med tiden gårdbruker på Flatnes (65/2). Olbert Solem ble g.m. Marine Cecilie Johansdatter Grande, f. 13.02.1878, døde 01.03.1959. En pleiedatter.

Ole Olsen Solem døde som kårmann 26.05.1907. Grete Kirstine døde 03.11.1907.

Johannes Gotthard Olsen Solem, registrert som skomaker ved folketellingen i 1900, overtok bruket i 1907. I praksis overtok han nok gårdsdriften tidligere, siden begge foreldrene var kårfolk på bruket da de døde. Johannes var født i Rissa 26.021875, og var altså sønn av Ole Olsen Solem (1821-1907) og hans tredje kone Grete Kirstine Iversdatter f. Molde (1837-1907). Han ble gift 17.06.1899 med Karoline Brodersdatter Grande, f. 02.12.1878. Hun var datter av Broder Rasmussen (1859-1897) og Karen Vilhelmine Johansdatter (1878 - 1927) på Grande (64/25). Karoline og Johannes Solem fikk 12 barn:

 1. Bård Valdemar f. 04.12.1899, døde 23.12.1916
 2. Grete f. 26.10.1901, 22.10.1932
 3. Ella Marie f. 6.10.1903, døde 26.11.1986, g.m. Sigurd Johannes Garthe (1904-1980). Se Solheim, (63/72).
 4. Karen Margrete f.12.1.1906, døde 07.6.1952, gift med Karl Sørensen (1904-1995), eier av Grande (64/7) fra 1937.
 5. Indianna (Anna) f.14.4.1909, døde 01.11.1995, gift med Peder Grande (106-1964). Se Fjordglimt (62/5)
 6. Kolbjørg Josefine f.08.11.1910, døde 10.09.1921
 7. Ragnhild f. 22.11.1911, døde 12.7.1924
 8. Ole f. 22.09.1913, døde 24.08.1916
 9. Arne Osvald f. 18.10.1914, døde 15.12.1998, gift med Mildrid Monsen (1924-1973). Se Falkhyttmyra (64/47).
 10. Johan Georg f. 31.12.1915, døde 12.12.1993, gift med Margit Skogen (1910-1997) fra Opphaug (80/23), bosatt på Hovde.
 11. Bård Valdemar f. 27.08.1917, døde 13.12.1945, gift med Alfhild Marie Standal (1915-). Se Litj-Slåttøya (59/4), Kråkvåg.
 12. Ole f. 17.11.1919, gift med Agnes Kotmo (1918-) fra Overhalla.
bilde av Karl og Karen Sørensen

Johannes Solem overtok også Grande (64/28) ved skjøte datert 30.01.1917. Det ble imidlertid solgt igjen ved frivillig auksjon i 1925 fra boet etter ham.

Karoline Solem døde 06.05.1923, Johannes Solem døde 17.05.1924.

Søstrene Grete og Ella Solem fikk skjøte på gården i 1926, søstrene Karen og Anna Solem fikk skjøte på gården i 1932.

I 1937 kjøpte Karl Sørensen (1904-1995) fra Bakken og Karen Margrethe (1906-1952), nummer fire i barneflokken over, gården, se foto til venstre. Karl Sørensen giftet seg andre gang med Edit Nilsen (1928-2022) fra Melbu på Hårberg, to barn:

 1. Tove Haack Grande f. 1946.
 2. Karl Erik , f.1.6.1959, neste eier.

Karl Erik Sørensen (1959- ), som overtok gården fra 1987. Han bor på gården Vamman og er gift med Eva Anne Bakken (1959- ) fra Lundset på Austrått. De har ett barn:

 1. Lisbet f. 1988. Hun kjøpte bebyggelsen på tunet, med tilhørende tomt, fra sine foreldre i 2018.

Opplysninger om gården Grande finnes i Ørlandsboka, bind I, side 299.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag