foto av bygningene

Gården Grande,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 164/8.

kart av bygningene

foto av bygningene

Med dagens eier av bruksnummer 19 som kilde, retter vi opp noe av teksten i Ørlandsboka om denne gården.

Opphavet til gården er løpenummer 102 som Jakob Kristoffersen (1748-1818) kjøpte i 1798 av Nannestad, eieren av Storfosna. Bruket ble skjøtet videre til svigersønnen 15.6.1801.

Jakob Kristoffersen er sønn av Christoffer Jacobsen (Røg) fra Selnes og Ingeborg Olsdatter Sivertsvig, Kongsvollen. Jakob Kristoffersen var gift med Gurru Nilsdatter (1751-1817), de fikk to barn:

 1. Ane f. 1782, gift 1801 med Hans Pedersen fra Flatnes, neste eier og bruker.
 2. Gabriel f. 1780 d. 1781.

Ane Jakobsdatter (1782-1856) ble gift med Hans Kristian Pedersen (1780-1867), som sønn av Peder Pedersen fra Flatnes og Margrethe Arntsdatter fra Bakken.

foto av Rasmus Pedersen Grande

Ane og Hans Kristian Pedersens fikk tre barn:

 1. Marta f. 6.9.1802.
 2. Karen f. 18.10.1804.
 3. Jakob f. 17.4.1805, neste eier og bruker.

Jakob Hansen (1805-1865) ble neste eier i 1837. Jakob var gift med Olava Arvesdatter (1814-1869) fra Gjertsgården. Deres eneste barn, sønnen Hans Kristian Jakobsen (1836-1927) ble neste eier og gift med Inger Sofie Pedersdatter (1836-?) som datter av Peder Andreassen fra Kvitsanden. De fikk fire barn:

 1. Olava f. 4.9.1866, gift i 1884 med Rasmus Pedersen, neste eier fra 1910.
 2. Anne Margrete f. 29.8.1869 d. 29.4.1877.
 3. Hans Kristian f. 13.4.1874.
 4. Peder Kornelius f. 13.4.1874 d. 1874.

Olava Jakobsdatter (1866-1949) ble gift med Rasmus Pedersen (1850-1941) fra Flatnes, se foto til venstre. De ble eiere av bruksnummer 8 mellom 1910 og 1941. De fikk fire barn:

 1. Inger Sofie f. 16.9.1885 gift med Hans Hansen på Skårnberget på Uthaug.
 2. Gisken f. 24.12.1888.
 3. Hans Kristian f. 30.7.1891, eier av b.nr. 55 fra 1925.
 4. Peder f. 17.5.1893 d. 24.2.1894.

Så i 1925 ble bruksnummer 8 delt i to parter. Dette var en deling mellom far og sønn. Hans Kristian Rasmussen fikk fradelt bnr. 55.

Peder Norset (1935-2014) er sønn av Aasta og Hans Kristian Rasmussen på Norset og han overtok bnr 8 i 1950, gift med Ragnhild Mælan (1938-2022) fra Stjørna. De fikk to barn:

 1. Aasta f. 20.5.1960, partner Per, to barn.
 2. Bjørn f. 30.12.1963, neste eier og bruker.

Bjørn Norset (1963- ) er neste eier og gift med Helga Paasche (?- ) som datter av Jan Fred Paasche og Solfrid Grøntvedt fra Kråkvåg, de har tre barn:

 1. Trine f. 1996.
 2. Marte f. 2000.
 3. Hans Alfred f. 2004 .

I 1957 oppgis arealet til 190 daa, 90 av dem som dyrka mark. Besetning hest, 9 kyr, 3 kviger, 2 kalver og gris.

Opplysninger om gården Grande finnes i Ørlandsboka, bind I, side 301.

Som en kommentar til teksten i Ørlandsboka mener eier av bruksnummer 19 at Mette Oline Kristiansdatter Eide's datter Anne Olava f. 1844 ble gift med Johan Arnt Mollan f. 1863 og gårdbruker på Aspestrand i Fevåg.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag