foto av bygningene

Markagården,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/9.

foto av bygningene

kart av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Dette var løpenummer 97, Markagården, som ble drevet av Kristian Arntsen fra 1803 til 1863. Han dreiv også bnr. 7 på Grande som på denne tiden bare var et jordstykke.

Kristian Arntsen (1786-1866) var sønn av Arnt Jonsen på Grande. Han var gift 23.8.1807 med Berit Paulsdatter (1782-1861) som datter av Paul Olsen på Stranda i Bjugn. De fikk sju barn:

 1. Ane Johanna f. 14.4.1808, gift 1808 med Anders Gabrielsen på b.nr. 24 Viken.
 2. Arnt f. 19.2.1810, druknet 16.10.1833.
 3. Kirsten f. 1.10.1812, gift 1845 med Anders Pettersen på Rædergården.
 4. Nils Petter Tromp f. 30.9.1817, gift 1844 med Margrete Andreasdatter fra Flatnes.
 5. Albertine Pauline f. 20.3.1820, d. 7.8.1820.
 6. Anders f. 1.7.1821, gift 1849 med Ane Sofie Albrigtsdatter, neste eier og bruker i 1863.
 7. Broder Kristian f. 28.2.1826, gårdbruker på Rønne.

Anders Kristiansen (1821-1885) var Kristians sønn og gift første gang 9.10.1849 med Ane Sofie Albrigtsdatter (1821-1862) fra Grande. De fikk fire barn:

 1. Johanna f. 29.7.1848 fostret på Viken og gift med Kristian Andersen, de ble eiere av hennes mors gård, Grande.
 2. Kristian f. 25.12.1849, døde i Kristiansund.
 3. Albrigt f. 17.5.1855, neste eier og bruker.
 4. Berit f. 29.1.1858, reiste til Trondheim og var der gift to ganger, ingen etterkommere, se fotografi YHL F 13962.

Etter av Ane Sofie døde i kreft giftet Anders Kristiansen seg andre gang 27.8.1863 med Oline Brodersdatter (1837-1908) fra Fevåg. De fikk sju barn, det eldste barnet, Anne Sofie f. 6.4.1864 ble gift med Jakob Lorentsen på Hovde.

Albrigt Andersen (1855-ca. 1936) ble neste eier og bruker. Han overtok i 1886 og var gift med Henrikka Andersdatter (1839-1897) fra Orkdal, de var barnløse, men hadde fosterbarn. Ane Johnsen f. 5.10.1874 som datter av Ellen og Anders Johnsen fra Beian bodde her. Hit kom også Augusta Røstad fra Guriannastua på Ottersbo. Dessuten bodde Ane Olsdatter fra Hammerfest her. Da ny eier kom til gården flyttet begge med navn Ane til Brekstad.

Ole Jakobsen Hovde (1899-?) kjøpte bruket av Albrigt Andersens dødsbo i 1936. Han var gift med Hildur Sofie Wiig (1904-1990) fra Øra på Hoøya, de fikk fire barn:

 1. Annie Kjellrun f. 10.11.1927, døde 19.3.2014.
 2. Anders f. 2.6.1930, partner Charlotte.
 3. Harald f. 28.6.1932, døde 9.1.2020, neste eier.
 4. Dagfinn f. 11.10.1943, partner Sissel.

Sønnen Harald Hovde (1932-2020) ble neste eier, gift med Åsta Frey f. 26.12.1935 fra Frei på Nordmøre. Hun døde 25.6.2019. Barn:

 1. Toril.
 2. Lisbet, partner Olvard.
 3. Vidar Frey.
 4. Anette, partner Sivert.

Deres sønn Vidar Frey Hovde ble neste eier og driver av gården. Han giftet seg med Sølvi Schancke, fire barn:

 1. Tommy f. ca 1984.
 2. Vegard f. ca 1989.
 3. Hanne f. ca 1992.
 4. jente f. 10.10.1994.
 5. Mia f. 2.7.2012, mor Trine Nilsen.

På tunet står et stort stabbur, dette er flyttet hit fra prestegården, og var opprinnelig tiendeburet på Ørland.

Opplysninger om gården Markagården finnes i Ørlandsboka, bind I, side 303.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag