foto av bygningene

Markagården,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/10.

foto av bygningene

kart av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Kristian Arntsen (1786-1866) var første eier av denne gården mellom 1803 og 1863. Dette var l.nr. 97 og den ble delt i to parter, de senere b.nr. 9 og b.nr. 10. Han eide også jorda som ble b.nr.7, men der bodde han ikke med familien. Han var gift med Berit Paulsdatter (1782-1861) og de fikk sju barn:

 1. Ane Johanna f. 1808, gift 1828 med Anders Gabrielsen på Viken.
 2. Arnt f. 1810, druknet 1833.
 3. Kirsten f. 1912, gift 1845 med Anders Pettersen på Rædergården.
 4. Nils Petter Tromp f. 1817, gift 1844 med Margrete Andreasdatter fra Flatnes, neste eier og bruker.
 5. Albertine Pauline f. 1820 d. 1820.
 6. Anders f. 1821, gift 1849 med Ane Sofie Albrigtsdatter, eier av Grande i 1863.
 7. Broder Kristian f. 1826, gårdbruker på Aune.

Tunet på bnr. 10 lå imidlertid ikke der det er i dag. Dit ble ble det flyttet en stund etter at Ove Jørginus Iversen kjøpte bruket i 1893. Før lå dette gårdstunet mellom dagens bebyggelse på Markagåden (64/4) og Markagården (64/9).

I 1855 oppgis besetning og utsæd for l.nr. 96d og 97 slik: 2 hester, 8 kyr, 8 sauer og 2 griser. 2 tønner bygg, 1 tønne havre og 4 tønner poteter.

Nils Petter Tromp (1817-1885) ble eier av Markagården i 1857 da han fikk tilskjøtet bruket fra faren, som også eide bnr. 7 på Grande. Han var gift med Margrete Andreasdatter (1821-1903) fra Flatnes.

Utfyllende kommentarer til Markagården og Grande, g.nr. 64/10 og 64/7.
Av Terje Sørensen

Jeg starter derfor med Kristian Tromp Nilsen. Han var født 10.02.1851 som sønn av forrige eier og overtok både bnr.10 og b.nr.7 ved skjøte datert 18.05.1887.
Han giftet seg 27.11.1884 med Ellen Pauline Andersdatter f. Mikkelhaug. Hun var født 05.06.1863 som yngste datter av Anders Ingebrigtsen Mikkelhaug (1823-1895) og Marta Eriksdatter f. Røstad (1818-1898). Ellen Paulines foreldre var gårdbrukere på Mikkelhaugen (71/7) inntil 1875 da de solgte gården og i stedet kjøpte Ryggen (72/3) og flyttet dit.

Ellen Pauline og Kristian Tromp Nilsen fikk tre døtre:

 1. Marta, f.23.20.1885, gift med Oskar Sofus Guldteig (1881- 1944) fra Gullteigen (71/16), Rønne.
 2. Margrete, f.29.07.1887.
 3. Ellen Kristine, f.19.12.1889.

Kristian Tromp Nilsen forpaktet bort bnr.10 og bnr.7 til svenskfødte Stefanus Johannessen i 5 år. Forpaktningstiden utløp i 1893. Stefanus Johannessen var kommet til Ørlandet for å være arbeidsformann under byggingen av havna og havnemoloen ved Beisundet i årene 1884 - 1888. Han var født 1843 (1847?) i Hult i Värmland og var murer og dykker. Han var blitt gift 17.02.1879 med Larsine Gurine Oline (Line) Iversdatter, født 03.01.1854 i Bergen. (Ved ekteskapsinngåelsen kalles han Stefanus Nilsen og ved den eldste sønnens dåp Stefan Nilssen). På Ørlandet bodde Stefanus først på Nerbakken (63/3) med sin familie. Ekteparet hadde små barn da de kom til Ørlandet. De fikk tre sønner til mens de bodde her. Barna var:

 1. Sigvard, f.16.10.1879 i Bergen. Han ble eier av Klungvika , g.nr,14, b.nr.3 i Nærøy.
 2. Kristian, f.02.07.1880.
 3. Laura Elisa, f.13.06.1881 i Bergen.
 4. Albin, f.26.05.1885 i Ørland.
 5. Karl, f. 25.07.1887 i Ørland.
 6. Leiv, f.30.10.1888 i Ørland.

Da forpaktningstiden på Grande var slutt, flyttet Steffen Johannessen til Nærøy, men fortsatte fremdeles som arbeidsformann ved ulike havneanlegg. I 1894 kjøpte han Klungvika (14/3), som med underliggende plasser var utskilt fra prestegården i Nærøy samme år. Ved folketellingen i 1900 var Steffen Johannessen borte på havnearbeid i Narvik, men resten av familien oppholdt seg i Klungvika. Steffen Jonannessen døde på gården sin i Nærøy 10.09.1920. Kona døde samme sted 11.12.1918.

Etter at Kristian Tromp Nilsen hadde forpaktet bort eiendommene sine, reiste han til Amerika son snekker i 1889. Reisemålet var Portland i Oregon. Kristian fikk ikke noe langt liv der borte. Etter bare få år døde han av hjerteslag i Amerika. Men da forpaktning på gårdsbrukene han eide på Grande var ute, fikk han utskilt bruket Nydalen (64/37) fra Markagården (64/10). (Denne eiendommen ble visst senere sammenføyd med Nystykket (64/33).

Enka Ellen Pauline fikk hjemmel på Aks (72/6) på Ryggen, et bruk faren hadde kjøpt på tvangsauksjon i 1894. Hun giftet seg andre gang med Mortinus Antonsen Skavdal (27.05.1864- 12.07.1951) fra Bjugn. De fikk en datter:

 1. Anne, f.28.02.1900, gift med Arne Bjørlykke, f. 28.01.1891 i Vatne på Sunnmøre.

Vi følger videre opplysningene i Ørlandsboka:

Markagården ble solgt i 1893 til Ove Jørginius Iversen (1846-?) fra Grande. Ove Iversen var gift med Johanna Johansdatter (1861-?) fra Flatnes. De fikk åtte barn:

 1. Dødfødt datter 4.8.1887.
 2. Olaf Joakim f. 24.6.1888, neste eier og bruker.
 3. Anne Johanne f. 18.5.1890, gift 1909 med Daniel Meier Uthaug.
 4. Ivar Jørginus f. 14.6.1892, gift med bergliot Emilie Lillevedde f. 30.5.1895.
 5. Kristen Sofie f. 21.1.1896, gift med Einar Magnus Caspersen f. 28.3.1892. Hun døde i 1981, han i 1982.
 6. Johan Christiansen f. 29.9.1897, gift med Helene Sofie Jansen f. 13.4.1895. Han døde 15.6.1937, hun 5.11.1975.
 7. Ingeborg Anne f. 10.11.1900, gift med Jens Andreas Wiklem f. 27.4.1906 fra Flatnes på Viklem. Hun døde 3.12.1976, han 4.10.1981.
 8. Ove Jørginius f. 4.11.1902, gift 10.6.1923 med Olga Marie Jensen f. 3.1.1904.

Olaf Joakim Grande (1888-1953) overtok ved skjøte i 1916, gift 18.12.1909 med Klara Marie Johansdatter (1883-1928) fra Uthaug. De fikk sju barn:

 1. Bjarne f. 21.5.1911, neste eier og bruker.
 2. Jorund Kristianne f. 5.11.1914 d. 19.8.2003, gift 1945 med Fritz Erich Bertermann.
 3. Irene Johanne f. 30.7.1916 d. 15.4.2003, gift med Reidmar Bugten (?-1994), de ble foreldre til siste eier av gården. Irene og Reitmar Bugten bygde ny villa på andre siden av veien i forhold til brukets tun, de fikk to barn: Klara og Sonja.
 4. Lusie Josefine f. 6.12.1917 d. 7.4.1918.
 5. Helene Adelaide f. 18.1.1919 d. 11.12.1927.
 6. Lorentse (Lulla) f. 17.12.1920, gift 1941 med Odd Storsveen.
 7. Johan f. 8.3.1923, gift 1951 med Mary Eidsaune.

Gården hadde 2 hester og 4 kyr foruten gris og sau. Arealet var på 75 da. Driftsbygningen ble revet i 1992.

Klara Marie Bugten f. 15.7.1939 d. 7.1.2018 overtok i 1981. Hun var gift med Olav Øyen f. 5.10.1936 i Soknedal., fire barn:

 1. Gunn Iren.
 2. Randi Johanne.
 3. Knut Ole.
 4. Geir Åge.

Opplysninger om gården Markagården finnes i Ørlandsboka, bind I, side 306.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag