foto av bygningene

Tomta Alfheim,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/11.


kart av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Dette var barneskolen på Grande. Her var også en barnehage. Etter at barneskolen på Garten ble nedlagt var dette skole for begge kretsene under navnet Grande/Garten skole, deretter oppvekstsenter da barnehage ble en del av komplekset. Både barnehage og skole ble nedlagt i 2005, og barna ble overført til Hårberg skole.

Yrjar Heimbygdslag overtok flere gjenstander, som var brukt i undervisningen ved skolen, og som ligger i magasinet. Søk i gjenstandssamlingen, fra hovedmenyen på åpningssiden.

Opplysninger om tomta Alfheim finnes ikke i Ørlandsboka.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag