foto av bygningene

Solbugården,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/13.

kart av bygningene

I dagligtale omtales denne gården som Solbu-gården. Dette var fra 1838 løpenummer 98 som ble delt i to bruk ved at b.nr. 41 Nordheim, ble fraskilt i 1899 og b.nr. 13's landskyld deretter ble satt til 4.89 skyldmark.

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Midt på 1800-tallet oppgis denne gården å ha 100 daa dyrket jord. På samme tid hadde de 2 hester, 6-8 kyr, 8-10 sauer og gris. De sådde 1-2 tønner bygg, 3-6 tønner havre, og i 1865 en åttring rug. De satte 2-12 tønner poteter. Potetavlinga av 6 tønner settepoteter ga ei avling på 36 tønner.

Går vi nesten 100 år fram i tid, til 1949, fødde bruket 3 hester, 11 kyr, okse, kvige og kalv, 3 griser, 3 sauer og 30 høns. Arealet var på 120 daa dyrket mark.

Forfatteren av Ørlandsboka, Inge Rian, skriver at det her er mulig å følge ei brukerrekke helt fra 1622. Pekeren til brukerrekka ligger her. Vi starter med Solbuslekta for å vise noen koplinger til andre gårdsbruk i Ørland.

foto av Anne og Johan Solbue
Johan Solbue og kona Anne Ask

Johan Kristoffersen Solbu (1826-1898) kom fra Orkdal og giftet seg 1856 med enka på gården, Johanna Andersdatter (1799-1865). Etter Johannas død giftet Johan Solbu seg 1866 andre gang med Anne Henriette Gregersen Ask (1834-1908) fra Modum. De fikk seks barn:

 1. Johannes f. 5.6.1867, neste eier og bruker.
 2. Audun f. 13.2.1869, fikk fradelt Nordheim i 1899.
 3. Kristine f. 19.2.1871, gift 1893 med Johan Arnt Ovesen Haarberg på Spengelstykket.
 4. Johan Henrik f. 14.3.1873, brukte ei stund b.nr. 3, Nerbakken, under Beian/Bakken.
 5. Ingeborg f. 22.9.1875, gift 1896 med Ole Jenssen Selnes på Markagården.
 6. Nilsine Sofie f. 9.7.1878, gift 1899 med Broder brodersen Grande på Langøra.

Fra før hadde Johan Solbu sønnen Arnt f. 30.9.1854 med Ingeborg Eriksdatter fra Garten. Arnt Solbu ble senere husmann under b.nr. 5 på Garten.

Hans Matiassen Lie overtok som bruker ei tid omkring 1865. Han var dreng på Grande og husmann, først på Flatnes, deretter på Grande, før han til sist kjøpte Kløften på Innstrand i 1874.

Johannes Solbu (1867-1954) overtok etter faren, gift 1901 med Marta Dorthea Ovesdatter (1879-1939) som datter av fisker Ove Johansen i Beian. De fikk fem barn:

 1. Johan f. 26.6.1902 d. 17.4.1919.
 2. Ottar f. 5.11.1915 d. 11.1.2002, neste eier og bruker.
 3. Gunvald f. 16.2.1918 d. 4.7.1977, gift 1953 med Sigrid Øye Berg, bodde i Vestfold.
 4. Johan f. 18.3.1921 d. 24.3.2011, gift med Ingeborg Tokstad, bodde på Gjøvik.
 5. Anne Henriette f. 18.8.1922, gift 1942 med Alf Ingar Nebb, gårdbruker i Skavdalen i Bjugn.

Ottar Solbu (1915-2002) overtok etter faren i 1945, gift 1950 med Aslaug Aune (1917-?) fra Skogn. De fikk to barn:

 1. Gudbjørg f. 18.4.1953, gift med Arnfinn Brasø f. 31.1.1954, to barn.
 2. Jostein f. 13.3.1956, neste eier og bruker.

Jostein Solbu (1956- ) overtok etter faren i 1983, gift 1980 med Inger M. Hoff (1957- ) fra Korsvadet på Berg. De fikk tre barn.

Bildet nedefor er av skuronn med hest og selvbinder på Grande. Han som kjører, var gårdsdreng og het Johan Olsen. Han var muligens sønn av skomaker Ole Jakobsen Haarberg (1852 - ca.1898) og hustru Karen Christine f. Trætenget (1852-1926), dette er senere bestridd av en annen. Med et klikk på bildet ser vi i bakgrunnen gårdsbebyggelsen på b.nr. 8, dvs. bruket til Rasmus Pedersen f. Flatnes (1850-1941) og Olava Hansdatter f. Grande (1866-1949). Den lyse stuebygningen foran gårdsbebyggelsen på b.nr. 8 er antakelig bolighuset på en husmannsplass som lå under bnr.13. Der bodde Kirsten Johansdatter (1846 - 19??), som var enke etter Johan Edvard Ingebrigtsen (1852 - 1877). Hun ble ofte benevnt som "faster til alle Grander". Bildet skal være tatt ca. 1920.

foto av skuronn

Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag