foto av bygningene

Gården Grande,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/15.

kart av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Dette bruket ble skyldsatt i 1856 med skyld 2,90 skyldmark. De hadde vel 50 mål jord og fødde 2 hester, 4 kyr, 7 sauer og gris. Jorda var karakterisert som lettbrukt myrjord. Avkastningen var på omtrent 10 foll.

Knut Henrik Albrigtsen (1826-1902) ble den første eieren. Han var sønn av Albrigt Halvorsen fra Grande og dette bruket var fradelt av farsgården. Knut Henrik var gift 22.10.1850 med Lorentse Pettersdatter (1835-1902) fra Stuenesset. De fikk ett barn sammen:

  1. Albrigt f. 16.4.1853 d. 14.10.1874.

Matrikkelkommisjonen på 1860-tallet oppgir bruket til vel 50 mål. Avkastninga var på omtrent 10 foll. I 1875 fødde bruket hest, 4 kyr, 15 sauer og gris. Utsæden var 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 3 tønner poteter.

Rasmus Brodersen (1866-?) fra Grande som kjøpte bruket i 1877. Han var også eier av b.nr. 22 mellom 1887 og 1889. Han var sønn av Broder Larsen på b.nr. 23, gift med Klausine Jonsdatter (1867-?) fra Bjugn. De fikk 3 barn:

  1. Bjørner f. 25.6.1902 d. 29.5.1979, neste eier.
  2. Margrethe f. 26.12.1904 d. 1983, gift med Alfred Gomo og bosatt i Sparbu.
  3. Arne f. 3.8.1907 d. 1.6.1975, gift med Astrid Marie Grande f. 15.10.1906 fra gården Brekka, bosted Fjordgjøtt, gnr 63/41, på Rønsholmen under matrikkelgården Bakken.

Bjørner Brodersen (1902-1974) var bruker etter foreldrene, gift 6.4.1922 med Dagny Aas (1896-1.4.1990) fra gården Grande, de fikk tre barn:

  1. Margrethe f. 10.6.1922, gift 31.12.1956 med Gunnar Arvid Lundin i Ørland kirke.
  2. Kjellrun f. 13.5.1925, døde 7.1.2003, gift Goplen. Hun hadde sønnen Brynjar, neste eier.
  3. Ingegjerd f. 1.4.1936 bodde heime på gården, døde 17.4.2012. Hun hadde datteren Dorrit f. 24.12.1958, døde 2.6.2022 av hjerneblødning, gift med Ola Gundersen, bosted Elverum, tre barn.
Deres eldste datter, Margrethe Brodersen Lundin f.10.06.1922 overtok gården fra 1974. Hun døde 27.1.2018.

Den gamle gårdsbebyggelsen er revet og ny stuebygning er satt opp. Den gamle bebyggelsen ble fotografert i 1952 i forbindelse med utgivelsen av "Norges bebyggelse". Stadsbygg kjøpte til sist tunet og det ble revet i 2021.

Opplysninger om gården Grande finnes i Ørlandsboka, bind I, side 320.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag