foto av bygningene

Gården Revlan,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/16.

kart av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene

Dette bruket ble skyldsatt fra l.nr. 99 i 1856 med skyld 1,74 skyldmark. Inge Rian, forfatter av Ørlandsboka, skriver at navnet kommer av et norrønt ord som betyr strimmel, her går navnet på formen av jordstykket, langt og smalt. I 1865 fødde bruket hest, 3 kyr, 6 sauer og gris. Utsæden var 1 tønne bygg, 2,5 tønner havre og 3 tønner poteter. Jordveien var på omlag 30 mål.

Johan Arnt Albrigtsen (1832-1912) fra Grande fikk fradelt denne parten av farsgården. Han var gift 6.5.1856 med Boletta Andersdatter (1837-?) fra Klakken i Bjugn. De fikk 10 barn.

 1. (Johan) Albrigt f. 5.6.1856, gift 1877 med Karen Knutsdatter fra Innstrand, eier av Grønnbakken på Bakken.
 2. Karen Vilhelmine f. 29.12.1857, gift 1878 med Broder Rasmussen, gårdbruker på Grande.
 3. Anne Birgitte f. 10.4.1860, gift med Ole Berg fra Romsdal.
 4. Anton Sofus f. 14.9.1862, gift 1882 med Anna Ovedia Markusdatter fra Grande.
 5. Oline f. 5.10.1864 d. 13.10.1864.
 6. Rasmus f. 23.10.1865 d. 28.12.1886.
 7. Marta f. 30.10.1867.
 8. Johan Arnt f. 24.6.1870 d. 19.3.1873.
 9. Jakobine f. 25.1.1874, gift med Peder Vollan, Kyrksæterøra.
 10. Johan Arnt f. 22.5.1876, neste eier og bruker.

Johan Arnt Johansen (1876-1943) overtok i 1913. Han var gift med Elisabet Ovesdatter (1874-1907) fra Røstad. De fikk 4 barn og kona døde i forbindelse med siste fødsel, barna var:

 1. Johan Arnt f. 14.10.1900.
 2. Anne Marta f. 2.3.1903.
 3. Ove Winther f. 21.6.1905.
 4. Elisabeth Josefine f. 26.6.1907.

Johan Arnt giftet seg andre gang i 1908 med Marit Dyrendahl (1874-1957) fra Bissa. De fikk seks barn. Deres eldste datter ble gift med neste eier. Barna var:

 1. Dødfødt gutt f. 19.5.1909.
 2. Bergliot Elise f. 7.1.1911, gift med Petter Ulriksen fra Frøya.
 3. Martin f. 27.5.1912 d. trolig i 1912.
 4. Martin Reiner f. 7.11.1913 d. 17.4.1930. Her er en divergens med hans gravstøtte, datoene her er fra kirkeboka.
 5. Magnhild Johanne f. 17.3.1915 d. 4.5.1988.
 6. Olaf Meier f. 1.6.1916 d. 3.12.1933.

Petter Ulriksen (1904-1968) fra Frøya og Bergljot Elise (1911-1962) overtok gården, de fikk fem barn:

 1. Olaf Martin f. 11.5.1935, neste eier.
 2. Målfrid Marie f. 15.1.1937.
 3. Agnar f. 16.6.1938.
 4. Kolbjørn f. 27.5.1940.
 5. Ulrikke Bolette f. 16.1.1942.

Eldste sønn overtok gården i 1961. Det var Olaf Martin Ulriksen (1935-2015) gift med Oddbjørg Kjellaug Giskehaug (1932-2002) fra Stranda på Nordmøre. De har ingen barn.

Opplysninger om gården Revlan og personene finnes i Ørlandsboka, bind I, side 321.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag