foto av bygningene

Gården Grande,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/17.

foto av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
kart av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Som med så mange andre gårder på Grande ble også dette bruket drevet i kombinasjon med sjødrift. Så tidlig som i 1766 nevnes i et skifte at de hadde to hester, 5 kyr og to sauer. De hadde også en seksring med segl, 2 torskegarn og 7 sildgarn.

Går vi til et skifte i 1813 har gården hest, 3 kyr og 4 sauer. Også da en seksring med segl, 4 torskegarn, 12 sildgarn, et halvt seinotøre og 2 småband. Vi kan tenke oss at den parten av ei seinot som var eid av denne gården var ei synkenot. Et slikt kosbart fangstredskap måtte de være flere om å finansiere. Et øre av nota henspeiler på et av hjørnene på nota. Et småband er et garn med mindre maskestørrelse enn torskegarn og ble brukt til å fiske sei eller hyse.

Denne gården har ingen sammenhengende eierrekke fram til i dag, derfor tar vi med brukerne og eierne uten familien og henviser vi bare til Ørlandsboka for disse personene, men prøver å nevne de som har tilknytning til andre gårdsbruk.

Jon Olsen f. ca. 1735 d. 6.12.1807 er en av de første brukerne.
Ole Jonsen f. 1762 d. 27.4.1811, sønn av Jon Olsen og første eier.
Jon Olsen f. 9.12.1801 d. 2.11.1864, sønn av Ole Jonsen. gift med Elen Katrina Jørgensdatter (1801-1835) fra Hovde. En sønn; Ole f. 27.11.1831, gift 1856 med Kristianna Andersdatter fra Grande, dreiv b.nr. 18 fra 1862 og b.nr. 5 fra 1888.
Jon Olsen giftet seg andre gang 1839 med Gisken Margrete Jensdatter (1819-1851) fra Revsnes. de fikk fire barn, eldste sønn ble neste eier og bruker.
Elias Jonsen (1840-?) overtok i 1864, men solgte etter bare tre år.
Wilhelm Næss (1835-1929) fra Nes i Bjugn var gift med Caroline Sophie Grøntvedt (1836-1909) fra Kråkvåg overtok. De fikk ni barn:

 1. Ludvika f. ca. 1859, gift 1881 med Nils Arntsen Tromp Grande på Brekka.
 2. Kristian f. ca. 1861, gift i Baltimore, USA.
 3. Paul Herman f. 11.1.1866 d. 28.4.1882.
 4. Odin Fredrik Grøntvedt f. 20.1.1868 d. 1940, snekker og bodde i USA.
 5. Hans Ulrik f. 18.9.1869 d. 29.6.1876.
 6. Petter Gerhard f. 20.8.1871, neste eier og bruker.
 7. Ove Martin f. 14.9.1873 d. 15.11.1874.
 8. Karoline Sofie Otelie f. 6.12.1875.
 9. Hanna Ulrikke f. 18.1.1878, dreiv gården ei stund etter brorens død.

Petter Næss overtok bruket i 1912. Han var ugift og døde 9.6.1931. Hanna Ulrikke Næss overtok etter brorens død. Hun var også ugift og døde 9.8.1961.

Johan Edvard Kock (1908-?) kjøpte bruket i 1938. Han var gift 1936 med Elfrida Kathrine Stegali (1916-2001) fra Åfjord. De fikk ett barn:

 1. Maggi f. 17.1.1937, neste eier.

Maggi Kock (1937- ) overtok som eier og ble gift med Harald Skomsøy (1932-2014) fra Uthaug, paret ble skilt, de fikk to barn:

 1. Solfrid, hun var samboer med Harald Hermannstad som omkom i en flyulykke 8.11.1992. Solfrid flyttet til Sverige.
 2. Monica, samboer med Kjell Arne Olsen, bosted Ørland, to barn, Kim og Ronny.

Maggi Skomsøy solgte i 2016 b.nr. 86 og b.nr. 117, henholdsvis Grandeveien 352 og 350, til Forsvarsbygg.

Opplysninger om gården Grande finnes i Ørlandsboka, bind I, side 323.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag