foto av bygningene

Gården Grande,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 164/19.

kart av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Som med så mange andre gårder på Grande ble også dette bruket drevet i kombinasjon med sjødrift. Så tidlig som i 1766 nevnes i et skifte at de hadde to hester, 5 kyr og to sauer. De hadde også en seksring med segl, 2 torskegarn og 7 sildgarn.

Går vi til et skifte i 1813 har gården hest, 3 kyr og 4 sauer. Også da en seksring med segl, 4 torskegarn, 12 sildgarn, et halvt seinotøre og 2 småband. Vi kan tenke oss at den parten av ei seinot som var eid av denne gården var ei synkenot. Et slikt kosbart fangstredskap måtte de være flere om å finansiere. Et øre av nota henspeiler på et av hjørnene på nota. Et småband er et garn med mindre maskestørrelse enn torskegarn og ble brukt til å fiske sei eller hyse.

Løpenummer 101 fikk bruksnummer 19 og forble udelt fram til 1930 da bruket Vesterheim ble fradelt og fikk b.nr. 60.

Per Andersen (1711-1791) var bruker her, gift 1735 med Berit Persdatter (?-1760). De fikk åtte barn og vi nevner tre av dem:
Per f. 1743, gårdbruker på Flatnes.
Jon f. 1750, gårdbruker på Flatbakken.
Marit f. 1754, gift 1779 med Johan Johansen på Berg.

Per Andersen giftet seg andre gang 1761 med Randi Olsdatter (?-1812), de fikk ett barn:
Ola f. 1768, neste eier og bruker.

Ola Pedersen (1768-1813) kjøpte i 1797 bruket. Han var gift 1802 med Randi Sivertsdatter (?-1833) fra Tørum. De fikk ett barn:
Marta f. 12.10.1803, gift 1824 med Jon Pedersen som ble brukets neste eier.

Jon Pedersen (1800-1830) kom fra Grande og var gift med Marta Olsdatter (1803-1871), de fikk fire barn:

 1. Ane Regine f. 29.2.1824, gift 1845 med Lars Jonsen på b.nr.21 under Grande, seks barn. Bruket ble sammenføyd med b.nr. 20 under Grande. Se Flatnes for ei tine som har tilhørt Anne Regine.
 2. Ole f. 6.10.1825, eier fra 1864.
 3. Peder f. 10.5.1827, gift 1861 med Regina Sivertsdatter fra Revlan på Vik
 4. Johanna Margrete f. 24.1.1829, gift 1851 med Arnt Nilsen fra Hårberg, husmannsfolk i Gullgresset på Storfosna.
foto av familien
foto av brud
foto av personer

Marta giftet seg andre gang med Hans Sivertsen (1798-1874) fra Vik, han dreiv bruket fram til 1864. De fikk tre barn sammen:

 1. Maren Sofia f. 16.1.1832, gift 1857 med smeden Ingvar Halvorsen fra Kongsvinger, bodde på Grande.
 2. Sivert Andreas f. 16.9.1839, husmann under Rædergården på Grande
 3. Johan Arnt f. 24.6.1848, dreiv bruket 1883-1917.

Johan Arnt Hansen (1848-1922) kjøpte bruket i 1883 og dreiv det til 1917. Han var gift 1877 med Anne Martha Tomasdatter (1849-1917) fra Flatnes. De fikk seks barn:

 1. Hans f. 12.2.1887, neste eier og bruker, d. 1947.
 2. Thomas f. 1880, dro til USA d. 1940.
 3. Ole f. 1.3.1882, dro til USA i 1905, ble drept av en hest 1920.
 4. Marta f. 27.9.1884, ansatt ved Ørland meieri, ugift, d. 1957.
 5. Johan Arnt f. 25.7.1887, eier av Hårberg, d. 1954.
 6. Alfred Meier f. 1.6.1891, dro til USA i 1909 d. 1961.
foto av familien

Hans Johansen Grande (1827-1947) overtok bruket etter faren i 1917. Gift 1915 med Hanna Margrethe Grøntvedt (1886-1972) fra Kråkvåg. De fikk seks barn:

Johan Arnt Grande (1921-1993) overtok etter faren i 1942. Han var gift 1942 med Anna Martinussen Eide (1920-?) fra Stjørna. De fikk to barn: og sønnen overtok eiendommen i 1986, gift med f. 29.4.1951. De har to barn.

 1. Wenche f. 27.6.1942.
 2. Hans Morten f. 10.6.1945, neste eier.

Hans Morten Grande (1945- ) arbeidet som flygelederassistent ved Lufttrafikktjenesten, Ørland flyplass. Han overtok eiendommen i 1986, gift med Randi K. Halvorsen f. 29.4.1951, døde 27.8.2023, de har to barn:

 1. Hanne, partner Kjell
 2. Anja Merete, gift 1994 med Geir Yngve Hovde fra gården Vestheim på Hovde.

Husdyrholdet ble avsluttet i 1994 og jorda ble solgt til eier av b.nr. 22 i 2005. Tunet ble skilt fra og gitt eget bruksnummer, tunet med bygningene fikk ny eier i 2011.

Opplysninger om gården Grande finnes i Ørlandsboka, bind I, side 323.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag