foto av bygningene

Gården Grande,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 164/20, 21, 45 og 120.

kart av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Denne gården ble i 1845 delt i to like deler, l.nr. 103a og 103b. 103b ble senere b.nr.21, 103a ble i 1881 sammenføyd med l.nr. 111c på Flatnes, og ved ei skylddeling i 1907 ble b.nr. 45 Utsikten, fradelt. Det var to brødre som benyttet de to bruksnumrene, 20 og 21, fra 1845. Fra 1984 består denne gården av begge disse bruksnumrene, samt b.nr. 15 på Brekstad.

I 1875 har de litt over 60 daa jord og de har hest, 7 kyr, 16 sauer og 2 griser. De sådde 2 tønner bygg, 4 tønner havre og satte 8 tønner poteter.

Den første brukeren som Inge Rian, forfatter av Ørlandsboka, plasserer på l.nr.103 het Lars Persen (1740-1820) og kom fra det som ble b.nr. 19. Han var gift med Maria Jonsdatter (1745-1825) og de fikk seks barn:

 1. Per f. 1770, senere eier av b.nr. 22.
 2. Marit f. 1773 d. 1778.
 3. Jon f. ca. 1776, eier fra 1800.
 4. Andreas f. 1780.
 5. Ane f. 1782, gift 1803 med Iver Estensen på Hovde.
 6. Anders f. 1787 d. 1791.

Jon Larsen (ca. 1776-1849) kjøpte bruket i 1800, gift 1801 med Gjertru Johansdatter (1782-1870) fra Grande. De fikk tre barn:

 1. Marta f. 8.2.1802.
 2. Lars f. 22.4.1806, bruker av b.nr. 21 fra 1845.
 3. Johan f. 19.6.1809, neste eier og bruker.

Johan Jonsen (1809-1847) overtok etter faren i 1845, gift 1837 med Marta Dorotea Arntsdatter (1807-1897) fra Beian. De fikk fire barn:

 1. Gjertru Margrete f. 21.10.1837.
 2. Sissel f. 24.1.1841, gift 1869 med Andreas Pedersen på Flatnes.
 3. Jon f. 13.9.1843, neste eier og bruker.
 4. Johanna f. 19.12.1847, gift 24.5.1877 med Hans Kristian Pedersen (1844-1919) på Flatnes.

Marta Dorotea giftet seg andre gang 1849 med Arnt Pedersen (1812-1879) fra Flatnes. De fikk ett barn:

 1. Anne Marta f. 3.7.1850.

Jon Johansen (1843-1929) overtok gården i 1880. Jon kaltes Jo og etter ham heter gården Jo-gården. Jo var gift 1886 med Karen Margrete Tomasdatter (1863-1928) fra Flatnes, de fikk to barn og sønnen Johan Grande (1890-1954) var siste eier i denne familien, og Johan døde ugift.

På denne gården bodde datter til Gurianna Husby, Augusta Røstad, da hun ble tatt fra mora og satt bort. Først kom hun til en gård på Røstad, deretter hit. Her vaks også Olaf Kristiansen (Støkke) opp.

Drengen Erling Barseth, kom fra Bjugn og var gift med Eldbjørg Sørsæther fra Hitra, de fikk 7 barn. Ettersom forrige eier ikke hadde livsarvinger, fikk sønnen til drengen, Johan Martin Barseth (1950-2021) overført gården i 1955. Han solgte til Aina og Njål Norset i 2001. De delte fra tunet med 10 mål jord og solgte resten av jordveien til et nabobruk. Tunet fikk bruksnummer 120 og ble solgt høsten 2006 til Roar Skau og Elin Heid Teigland. Familien Norset kjøpte hus på Brekstad og flyttet dit.

Opplysninger om gården Grande finnes i Ørlandsboka, bind I, side 330.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag