Gården Grande,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 164/21.


foto av bygningene

Denne gården ble i 1845 til ved en deling av l.nr.103 og fikk l.nr. 103b, senere b.nr.21. I 1929 ble b.nr. 20 og b.nr. 21 igjen samlet til ett bruk og b.nr.21 strøket fra matrikkelen.

For slektssammenhengen tar vi med de som bodde på denne fradelte parten. Det var Lars Jonsen (1806-1883) som delte farsgården med broren Johan Jonsen. Lars Jonsen var gift i 1845 med Ane Regina Johansdatter (1824-1904) fra Grande. De fikk seks barn:

  1. Gjertru Margrete f. 6.7.1846, ugift.
  2. Marta Johanna f. 27.6.1849, ugift.
  3. John f. 14.6.1851, d. 14.8.1917, neste eier og bruker, ugift.
  4. Anne Lovise f. 9.5.1854, gift med emissæren Arnt Kristoffer Pedersen fra Storfosna. De var barnløse.
  5. Johanna f. 22.9.1856, hun ble sydame i Ålesund, ugift.

Johan Johnsen Grande (1890-1954) kjøpte bruket i 1917 og overtok b.nr. 20 i 1929. Dermed var samlingen av brukene et faktum.

Opplysninger om gården Grande finnes i Ørlandsboka, bind I, side 332.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag