foto av bygningene

Gården Grande,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/22 og 67.

kart av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene

Løpenummer 104 ble i 1869 delt i to like bruk, de senere bruksnumre 22 og 23. Vi er i det området hvor landsbyen Grande lå før utskiftingen begynte. Vi tar med folka for l.nr. 104 under dette bruksnummeret.

Peder Larsen (1770-1840) er den første som Inge Rian, forfatteren av Ørlandsboka, plasserer her. Han kom fra b.nr. 20 og var gift i 1795 med Ane Jonsdatter (1765-1826) fra Innstrand. De fikk fem barn:

 1. Marta f. 15.5.1795 død før 1826.
 2. Lars f. 4.4.1797, neste eier og bruker.
 3. Jon f. 3.8.1800, gift 1824 med Marta Olsdatter på Grande.
 4. Andrea f. 7.1.1803, gift 1840 med Jokum Olsen, gårdbruker på Hårberg.
 5. Gjertru f. 8.10.1807, gift 1838 med Peder Andreassen, gårdbruker på Flatnes.

Peder Larsen bykslet bruket i 1794 og kjøpte det i 1800. Skiftedokumentene forteller at bruket ble taksert til 400 daler. De fødde hest og 2 kyr, ei kvige og en sau. Men så hadde de 6 torskegarn og 12 sildegarn. Dermed kan vi anta at dette bruket var en av dem som hadde naust ved Grandesjøen, se kartene på åpningssida for matrikkelgården Grande.

Lars Pedersen (1797-1868) overtok bruket etter faren i 1829, gift 1820 med Berit Rasmusdatter (1797-1875) fra Vik. De fikk ni barn:

 1. Ane Margrete f. 9.5.1821, gift 1853 med Kristian Olsen som var skomaker og bodde på Viklem, senere eiere av gården Røstad.
 2. Peder f. 22.1.1824, eier og bruker av b.nr.22.
 3. Beata f. 12.3.1826 d. 16.11.1828.
 4. Rasmus f. 7.6.1828 d. 16.11.1828.
 5. Johanna f. 8.2.1830, gift 1854 med Melkior Matiassen fra Hovde.
 6. Marta f. 18.11.1832.
 7. Broder f. 16.6.1835, eier av b.nr. 23.
 8. Lovise f. 2.3.1839, bosted Danielrommet under Hoøen.
 9. Rasmus f. 6.9.1841.

Lars Pedersen solgte gården til sønnene Peder og Broder i 1866. De holdt skylddeling i 1869, og Peder fikk den parten som i dag er b.nr. 22. Peder Larsen (1824-1871) var gift 1862 med Elen Andersdatter (?-1896) fra Husby. De fikk tre barn:

 1. Ludvig f. 15.9.1862, gift 1890 med Johanne Arntsdatter, murer og snekker med hus på Grandegården.
 2. Gunnhild Margrete f. 25.6.1865.
 3. Berit f. 26.2.1868.
foto av Rasmus Brodersen
Rasmus Brodersen

I 1873 kjøpte Broder Larsen (1835-1877) gården, han eide også b.nr. 23 og familieoppsettet er der.

Sønnen Rasmus Brodersen (1866-?) kjøpte b.nr.22 av faren i 1887. Han eide også b.nr. 15, som han hadde kjøpt i 1877. Han var gift med Klausine Jonsdatter (1867-?) fra Bjugn. Sønnen Bjørner Rasmussen (?-?) overtok b.nr. 15 i 1938.

Smeden Martin Olsen Solem (1853-1913) fra Rissa kjøpte bruket i 1889. Første kona til Martin var Karen Marta Johannesdatter Moe (1860-1893), de fikk 7 barn og sønnen Johan ble neste eier og bruker. Martin Solem giftet seg andre gang 1898 med Karen Vilhelmine Johansdatter Grande (1857-1927), enke etter Broder Rasmussen. Hun kom fra Revlan på Grande og de fikk to barn. I første ekteskap hadde Karen Vilhelmine fem barn.

Johan Martinsen Solem (1877-1951) overtok bruket etter faren i 1913. Han var gift 1900 med Marine Brodersdatter Grande (1877-?) som datter av Broder Larsen på b.nr. 23. De fikk seks barn:

 1. Birger Martin f. 7.3.1901.
 2. Martin f. 3.4.1904.
 3. Bjarne Johannes f. 7.1.1906, neste eier og bruker.
 4. Kåre f. 9.9.1908, morfar til senere eier Knut Arvid Dyrendahl.
 5. Hjalmar f. 29.7.1910.
 6. Beret f. 1.5.1914.

I 1918 oppgis såbehovet til 12 da bygg, 9 da havre, 3 da poteter og 3 da til "andre rotvekster"

Bjarne Solem (1906-1945) overtok bruket etter faren i 1933, gift med Anna Henriette Høybakken (1903-1984) fra Stjørna. De fikk to barn og sønnen Martin Solem (1942- ) ble neste eier og bruker fra 1967, første gang gift med Berit Anna Blokkum (1946 - 1987) fra Hølonda.

Knut Arvid Dyrendahl (1953- ) fra Rissa, sønn av Alfred Dyrendahl og Berit f. Solem overtok bruket i 1980, gift med Johanne Helen Strand (1953- ) fra Nes i Fosen, de har to barn:

 1. Arvid Johan f. 25.10.1973.
 2. Monica Helen f. 5.3.1978.

Opplysninger om gården Grande finnes i Ørlandsboka, bind I, side 335.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag