kart av bygningene

Gården Grande,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/23.


kart av bygningene

Denne gården, som ble skyldsatt i 1869, finnes ikke lenger med bygninger. Tunet lå på hver side av veien mellom Uthaug og Grandekrysset. Broder Larsen (16.6.1835-25.4.1877), sønn av Lars Pedersen i Grandgården, fikk skjøte på bruket i 1866. Han var gift 16.11.1865 med Berit Rasmusdatter (4.2.1848-17.3.1887), datter av Rasmus Olsen på Grande. De fikk fem barn:

  1. Rasmus f. 20.10.1866, eier av b.nr. 15 fra 1877 og 22 mellom 1887 og 1889.
  2. Lars f. 28.6.1869.
  3. Berit f. 14.7.1872.
  4. Broder f. 6.2.1875, gift 1899 med Nilsine Solbue. Han var handelsbetjent.
  5. Marine Karoline f. 1.6.1877, gift 1900 med Johan Solem på b.nr. 22.

I 1875 oppgis besetninga til hest, 3 kyr og 3 ungnaut, 25 sauer og gris. Utsæden var 2 tønner bygg, 4 tønner havre og 5 tønner poteter.

foto av bygningene
foto av bygningene

Anton Johansen (14.9.1862)-?) kjøpte bruket i 1887. Sønn av Johan Arnt Gabrielsen på b.nr. 16 Revlan, gift 12.10.1882 med Anne Ovedia Markusdatter (15.2.1864-27.11.1882) og datter av Markus Olsen på Grande. De fikk et dødfødt barn 23.11.1882.

Anton Johansen giftet seg andre gang 24.2.1891 med Kristine Augusta kristiansdatter (1864-?) som datter av kristian Ågesen i Selva i Agdenes. De fikk tvillinger:

  1. Martin Richter f. 11.12.1903, neste eier og bruker.
  2. Ole (Ola) Augustin f. 11.12.1903, kjøpte Falkhyttmyra, b.nr. 47 i 1932.

I 1914 oppgis såarealet til 14 da bygg, 12 da havre, 4 da poteter, 3 da neper og 2 da "andre akervekster".

Martin Antonsen Grande kjøpte i 1932 bruket av arvingene etter faren. Gift første gang med Marit Johanne Henriksdatter f. 19.8.1909, som datter av Henrik Olsen, fra Nordre Sandan på Austrått. De fikk ett barn:

  1. Anna Kristine f. 13.11.1933, gift med Oskar Pettersen på Garten.

Marit Johanne Grande døde 4.1.1942. Martin giftet seg andre gang med Borghild Røstad f. 15.5.1934. Martin døde 9.9.1967. Borghild Grande hadde datteren Else Marie f. 1945, gift med Lorents Olsen på Nesset.. I 1984 kjøpte Lorents Olsen bruket. Han eier også b.nr. 2 og 3 Nesset på Uthaug. Ved hans død ble eiendommen overdratt til Else Marie Olsen sammen med eiendommene på Nesset under Uthaug. Hun overdro i 2018 eiendommen til sønnen Roger Olsen.

Opplysninger om gården Grande finnes i Ørlandsboka, bind I, side 336.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag