foto av bygningene

Gården Viken,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/24 og 50 Solvang.

kart av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene

Gabriel Jonsen (1725-1813) brukte denne gården midt på 1700-tallet. Vi kan følge fire generasjoner etter dette ekteparet; Gabriel og Gjertrud Nilsdatter (1734-1817) fra Grande, som brukere og eiere av gården. Dette ekteparet hadde ei datter, Marit f. 1755, gift 1775 med Anders Nilsen, neste bruker.

Anders Nilsen (1743-1818) overtok som leilending i 1782 og kjøpte det i 1800. Gift 1775 med Marit Gabrielsdatter (1755-1833), tre barn. Eldste sønn overtok etter dem, barna var:

 1. Gabriel f. ca. 1777, første eier.
 2. Arnt f. ca. 1783.
 3. Marta f. 17.9.1793.

Gabriel Andersen (1777-1849) overtok bruket i 1802, gift 1805 med Kirsten Olsdatter (1780-1871) fra Skalandet på Røstad, tre barn. Eldste sønn overtok etter dem, barna var:

 1. Anders f. 18.3.1806, neste eier.
 2. Synnøve f. 8.7.1808.
 3. Ole f. 10.11.1820.

Anders Gabrielsen (1806-1889) overtok i 1844, gift 1828 med Ane Johanna Kristiansdatter (1808-1891) fra Markagården. De fikk åtte barn:

 1. Gabriel f. 4.2.1829, neste eier.
 2. Arnt f. 18.1.1834, gift 22.5.1860 med Antonetta Jakobsdatter Lund fra Vik, husmannsfolk på Vik. Se Ørlandsbok II, side 244.
 3. Kristian f. 4.2.1837, gift 1867 med Johanna Andersdatter fra Grande, der de ble eierpar.
 4. Sivert f. 19.8.1840, jekteskipper med bosted i Skålvika på Storfosna.
 5. Kirsten f. 19.2.1843.
 6. Broder f. 23.4.1846 d. 13.7.1848 i strupehoste.
 7. Broder f. 17.6.1849, gift med Emilie Berg. De emigrerte til USA.
 8. Anders f. 29.11.1851, gift med Anne Marta Johansdatter, var fisker og strandsitter på Tøkergård under gården Sørmyr på Uthaug.

Siste eier i denne rekke av familien var så Gabriel Andersen (1829-1897) som overtok gården i 1873 og var gift 1861 med Maren Sofie Hansdatter (1832-1900) fra Grande. De fikk ett barn:

 1. Anders f. 1862, gift 1887 med Anne Ovedia Nilsdatter fra Grande, han døde av difteri.

Etter Gabriel Andersen kom Johan Arnt Johannessen Solem (1864-1914) fra Rissa og han kjøpte bruket i 1900. Han var gift med Gunhild Olsdatter Rokseth (1868-1909), også fra Rissa. De fikk fem barn:

 1. Anne f. 1892 i Rissa d. 23.2.1901 av nyresykdom.
 2. Ole f. 3.4.1895 d. 9.7.1899.
 3. Anne Margrethe f. 4.1.1898, gift med Sverre Aas på Grande.
 4. Olaf f. 12.7.1901, eier fra 1919.
 5. Isak f. 15.6.1903, eier av det fraskilte bruket Solvang fra 1919.

Olaf Solem overtok halve gården og broren Isak fikk den andre halvparten, dette var i 1919. Den delen som Isak Solem kjøpte, fikk bruksnummer 50 og ble hetende Solvang. Solvang er senere tilbakeført til bruksnummer 24.

foto av bygningene

Olaf Solem (1901-1972) var gift med Jørgine Iversen (1904-1987) fra Viklem. De fikk fire barn:

 1. Rolf f. 13.4.1933, neste eier.
 2. Helga f. 9.11.1935.
 3. Steinar f. 4.8.1937.
 4. Tore f. 9.9.1946.

Rolf Solem (1933- ) overtok i 1968, gift med Kari Sørensen (1935-2013) fra Rønsholmen under Bakken. De fikk tre barn:

 1. Rolf Olav f. 15.12.1963, gift med Anne Lise.
 2. Arnt Ragnvald f. 26.9.1967, gift med Nina Mørch.
 3. Børge f. 27.2.1974, gift 31.7.2004 med Lene Roås fra Bamle.

Sønnen Rolf Olav Solem (1963- ) overtok først gården fra 1991. Detter overtok broren Arnt Solem (1967- ), gift med Nina Mørch (1968- ).

Dette bruket er i ulike tiendemantall oppført med 6-8 kyr i årene 1762-1774. Matrikkelkommisjonen på 1860-tallet oppga arealet til ca 75 da, mold og myr på leirgrunn. I årene 1854-1855 og 1865 har bruket 2 hester, 3-6 kyr, 4-10 sauer, en gris, og de sådde bygg, havre og satte poteter, det siste med 2-4 tønner. I 1875 her de hest med føll, 3 kyr og 2 ungnaut, 9 sauer, 2 griser. de sådde 1,5 tønne bygg, 2,5 tønner havre og satte 6 tønner poteter. Foruten dette hadde kårfolka 2 kyr og 4 sauer.

I 1918 oppgis åkerlandet til 12 da bygg, 9 da havre og 5 da poteter foruten 3 da neper. Så er gården delt og i 1949 oppgis besetningen til 2 hester, 3 okser, 12 kyr, 2 kviger, 3 kalver, 3 griser, sau med to lam og 40 høner. i 1957 oppgis arealet til 200 da derav er 155 da oppdyrket med en besetning på 2 hester og 1 føll, okse, 13 kyr, 3 kviger, 6 kalver, 5 sauer, 4 griser og 50 høner.

Opplysninger om gården Viken finnes i Ørlandsboka, bind I, side 338.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag