kart av tunet

Gården Grande,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/25


kart av bygningene
foto av bygningene

Vi står nå midt i den gamle landsbyen på Grande. Dette gårdsbruket, utgått fra løpenummer 107, har ikke egen bebyggelse i dag. Jordveien er tilført nabobruk.

Den første kjente brukeren var Ole Rasmussen. Han var født 1772 på Våberget (nå i Snillfjord), men kom tidlig til Storfosna da foreldrene, Rasmus Olsen (1736-1803) og Marta Danielsdatter (1741-), flyttet dit. I 1801 var de innerstfolk på husmannsplassen Søndre Våa der på øya. Sønnen Ole Rasmussen kjøpte et bruk (lnr.107) på Grande fra eieren av Storfosen-godset, Fredrik Nannestad (1775-1832), i 1798.

Ole Rasmussen giftet seg 22.mai 1799 med Berit Rasmusdatter (ca. 1769 - ), antakelig tjenestepike på Storfosen gård.
De fikk disse barna:

 1. Dødfødt gutt 30.11.1800.
 2. Rasmus, f.28.05.1803, neste eier og bruker.
 3. Marta Johanne, f.09.11.1809, gift første gang 1835 med Lars Andreas Paulsen (1810-1839), bosatt på Hovde, men født i Stjørdal som sønn av pike Gunnhild Andersdatter Halsen og (ifølge morens angivelse) grenader Paul Larsen Haavik i Kristiansund. Marta Johanne og Lars Andreas Paulsen ble gårdbrukere på Sjøhaugen (10/7) på Nes. Som enke giftet hun seg andre gang 1840 med John Ellingsen Nes (1814- ), sønn av Elling Hansen Nes (1776- ) og Karen Olsdatter f. Stav (1779-) på Nes. Også John Ellingsen var bruker på Sjøhaugen.

I 1801 bodde også en enke som het Magnhild Jonsdatter, og var ca. 70 år gammel, på bruket. til Ole Rasmussen . Hun syslet med håndarbeid.

I 1802 oppgav jordtakstkommisjonen at bruket hadde 1 hest, 2 kyr, 2 kyr, 2 småfe og sådd 2 t korn. Avlingen var 4 foll.

Berit Rasmusdatter døde 20.05.1840, Ole Rasmussen døde 14.04.1851.

Rasmus Olsen (1803-1859) overtok bruket etter faren i 1841. Han giftet seg 30.09.1841 med Karen Johanne Arntsdatter, f.15.06.1819 som datter av fisker Arnt Larsen og hustru Berit Johnsdatter Rabben på Nes. De fikk sju barn:

 1. Ove, f.25.11.1841, d.01.02.1847 i strupehoste.
 2. Arnt, f.08.07.1844, d.02.07.1847 i strupehoste.
 3. Berit, f.04.02.1848, gift 1865 med Broder Larsen på Grande (64/23).
 4. Boletta, f.18.05.1850, d.28.11.1858 i blodstyrtning.
 5. Anne Oline, f.31.12.1853, d.18.10.1857 i kikhoste
 6. Johanne, f.13.01.1857, d.10.10.1876
 7. Broder, f.27.12.1859, neste eier og bruker.

Rasmus Olsen døde 02.11.1859. Han ble funnet død i stallbrønnen. Etterpå oppstod det mistanke om at noe kriminelt lå bak det mystiske dødsfallet, og mistanken gikk i en bestemt retning..

Opplysning om besetning og utsæd:

- 184518551865
Hester112
Kyr339
Sauer468
Griser111
Bygg t1 t2 t
Havre2 t3 t2 t
Poteter2 t2 t3 t

Matrikkelkommisjonen på 1860-tallet oppgav arealet til ca. 40 da, derav 40% moldjord og 60% myrjord. Bruket var lettbrukt og alminnelig bra drevet. Jorda var god, men trengte drenering. Av utsæd på 2 t havre ble det avlet 15 t.

Karen Johanne Arntsdatter giftet seg andre gang 15.09.1864 med enkemann Markus Olsen Grandeb.nr 26. Han var født 21.05.1820 som sønn av Ole Eliassen Helland Skavdalsli (1778-) og Ane Mortensdatter Furunes på Skavdalslia i Bjugn. Han var første gang blitt gift 27.12.1845 med Inger Nilsdatter Grande (1796-1857) på lnr.108. Dette bruket ble delt i to: 108a og 108b (=64/26) etter hennes død. Etter at Karen Johanne Arntsdatter og Markus Olsen giftet seg, førte til at Grande lnr.107 (=bnr.25) og lnr108b (=bnr.26) ble drevet som ett bruk i en periode. I oppgaven ovenfor gjelder således rubrikken for året 1865 for de to brukene til sammen.

Karen Johanne Arntsdatter og Markus Olsen Grande fikk ett barn:

 1. Anne Ovedia, f.15.02.1864, d.27.11.1882, gift med Anton Sofus Johansen Grande (1862-1931) fra Revlan. Han ble fra 1887 gårdbruker på en del av "Grandgården", nemlig Grande.

Karen Johanne Arntsdatter døde 06.11.1872. Hennes sønn fra første ekteskap, Broder Rasmussen Grande, fikk hjemmel på bnr.25 ved skiftet etter henne. Han ble gift 17.10.1879 med Karen Vilhelmine Johansdatter Grande, født 29.12.1857 som datter av Johan Arnt Albrigtsen Grande (1832-1912) og Boletta Andersdatter f. Klakken (1836-1915), brukere av Revlan (64/16). De fikk tre barn:

 1. Karoline Josefine, f.02.12.1878, d.06.05.1923, gift med Johannes Gotthard Solem på Grande (64/7)
 2. Robert, f.31.01.1882, d.1909, eier og bruker fra 1899
 3. Markus, f. 31.03.1884, eier fra 1910.

Broder Rasmussen døde 04.05.1897.

Som enke giftet Karen Vilhelmine seg andre gang 05.07.1898 med enkemannen Martin Olsen Solem, f.01.03.1853 i Rissa. Han var sønn av Ole Olsen Solem (1821- 1907) og dennes andre kone Ingeborg Christoffersdatter f. Dyrendal (1832-1869). Se Grande (64/7). Martin Solem var i sitt første ekteskap gift med Karen Marta Johannesdatter f. Mo (1860-1893) fra Rissa. I 1889 hadde han kjøpt det ene av de to brukene som "Grandgården" (lnr.104) tidligere var blitt delt i, nemlig Grande (64/22), og bodde der med sin familie. Denne rissværingen var også en habil smed. Martin og Karen Vilhelmine Solem fikk tre barn:

 1. Karl Meier, f.14.07.1899, eier fra 1925 Se nedenfor!
 2. Inga Bolette, f.02.10.1901, d.25.06.1907.
 3. Bjarne, f.27.01.1904, utvandret til Canada i 1925.

Martin Olsen Solem døde som kårmann på Grande 05.03.1913.

Bruket som Karen Vilhelmine Solem og hennes første ektemann hadde hatt, ble overtatt av deres eldste sønn, Robert Brodersen Grande, i 1899. Han utvandret til Duluth i Minesota hvor han døde i 1909. I 1910 overtok hans bror Markus Brodersen Grande som eier av farsgården. I 1900 var han handelsbetjent hos sin fetter Broder Brodersen Grande (1875-1954)) som på det tidspunktet drev landhandel i Høybakken, i Stjørna, men som senere ble gårdbruker på Storteigen (63/4), Bakken. Markus Brodersen Grande utvandret til Duluth i Minnesota i 1902. Etter et kortere besøk i gamlelandet i forbindelse med overtakelsen av gårdsbruket etter sin avdøde bror, reiste han over til Amerika igjen i 1910. Bestemmelsesstedet var også denne gangen Duluth i Minnesota hvor han arbeidet som snekker. Markus B. Grande kom til å stå som eier av farsgården fram til 1925. Da det ble overført til hans mor, Karen Vilhelmine Solem. Hun døde 15.05.1927.

Den ene av Karen Vilhelmines sønner fra andre ekteskap, Karl Meier Solem, overtok bruket i 1926. Da ble en parsell, Nordheim (64/56), fradelt og solgt til Harald A. Dahl (1891-1973) på Nordheim (64/41). Parsellen Nordheim Ytre (64/57) ble i 1929 fradelt og solgt til samme gårdbruker.

Høsten 1928 brant bebyggelsen på Grande (64/25) ned. Mistanke om at brannen var påsatt, førte til etterforskning, og den førte til at Karl Meier Solem ble dømt for å ha planlagt misgjerningen og engasjert en medhjelper til å foreta selve ildspåsettelsen som førte til at husene på gården ble lagt i aske. Parsellen Brannbu (64/58) ble i 1929 kjøpt av Sverre Aas (1890-1973) på Grande (64/26). Dette jordstykket kom senere til å følge hans eiendom. En annen del av jordveien ble samme år solgt til Hans Johansen Grande (1878-1947), eier av Grande (64/19).

Karl Meier Solem flyttet til Trondheim hvor han fikk arbeid som handelsbetjent. Han ble gift 15.08.1931 med Johanna Gabrielsdatter Sæter fra Bjugn. Hun var født 31.08.1903 som datter av fisker og gårdbruker på Sæter ("Storbakken" 25/7), Gabriel Olsen Sæter (1874 -1961) og hustru Olga Sofie Martinsdatter f. Vik (1875-1925). Johanna døde 1948 og ble gravlagt på Lademoen kirkegård.

Karl Meier Solem ble gift med Karen Lucia Bentz, født 14.02.1903 på Røros. Hun var datter av snekker og hustømmermann Anders Olsen Bentz (1869- ) og hustru Johanne Pedersdatter (1866 - ). I 1925 var Karen Lucia Bentz hushjelp i Trondhjem. Karl Meier Solem døde i Trondheim 1973, Karen Lucia i 1989. Begge er gravlagt på Lademoen kirkegård.

Opplysninger om gården Grande og personene her finnes i Ørlandsboka, bind I, side 341.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag