foto av bygningene

Gården Grande,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/26

kart av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Vi står nå midt i den gamle landsbyen på Grande. Før utflyttingen av enkeltgårdene hadde begynt kan vi på løpenummer (l.nr.) 108, som ble til b.nr. 26, plassere en Hans Iversen (1645-1723) her, gift med Margrete Nilsdatter. Deretter sitter denne familien i tre generasjoner på gården.
Hans Hansen (1697-?), gift med Randi Andersdatter.
Iver Hansen (1739 eller -42-?), gift med Ingløv Johansdatter (1742-?).
Hans Iversen (1780-1844), som heter det samme som oldefaren, stykket ut to gårder til sønnene sine i 1845, bnr. 27 og 28, samtidig som dette bruket ble skyldsatt. Han var gift første gang med Johanna Jonsdatter (1771-1831) fra Bjugn. Hans giftet seg andre gang 1833 med Inger Nilsdatter (1796-1857) fra b.nr. 33 på Grande. Nå går familien fra dette bruket.

Inger Nilsdatter giftet seg andre gang 1845 med Markus Olsen Grande (1820-1897) fra Bjugn. Han ble formelt eier fra 1857. De fikk ingen barn. Etter at Inger døde giftet Markus seg andre gang 1864 med Karen Johanna Arntsdatter, enke etter Rasmus Olsen på Grande. Markus giftet seg tredje gang med Mette Oline Kristiansdatter (1837-1922) fra Stjørna. Et par år etter at hun ble enke på bruket i 1887, kom skredderen Isak Jonannessen Solem (1867.1901) fra Rissa (1899). Folketellingen fra 1900 opplyser at det var han som på det tidspunktet var selveier på Grande (64/26). Men Isak Solem døde allerede året etter (1901), og enka Karen Knutsdatter, giftet seg i 1903 med Joakim Zeiner (1879-1959) som eide bruket til Knut L. Aas kjøpte det i 1909.

Knut Larsen Aas (1847-1935) kjøpte bruket som pensjonist. Han var lærer og eide flere bruksnummer på Grande. Knut Aas kom fra Sand i Ryfylke, var lærer på Fenes i Snillfjord. Der holdt han skole på et eldhusloft og bodde på gården. Han ble gift med Margrethe Marine Korneliusdatter fra Frøya som bodde på Fenes. De fikk fem barn:

 1. Dagny f. 29.9.1885 på Fenes i Agdenes. Hun døde i difteri 11.1.1893.
 2. Leiv f. 1.12.1887, gift med Anne Birgitte Hovde, han døde 1958, tre døtre: Margrethe, Ingejerd, Mildrid.
 3. Sverre f. 24.12.1890, neste eier og bruker, han døde 1973.
 4. Karl f. 7.12.1894, lærer i Brekken, gift 28.12.1919 med Gjertrud Anna Ingebrigtsgård (1894-?) som datter av Bent V. Ingebrigtsgård i Brekken. Hun dreiv Åsheim pensjonat i Brekken. De fikk fire barn: Knut f. 11.7.1920, Bent f. 20.11.1924 døde ca 1938, Leif Magne f. 1.4.1931 på Brekken skole, døde 30.9.1931 og Liv Margrethe. Karl Aas døde i 1973.
 5. Dagny f. 30.10.1896, gift med Bjørner Brodersen 6.4.1922, brukere av gården Grande.
foto av bryllup foto av Gunnbjørg Aas foto av melkkjøring

Sverre Aas (1890-1973) kjøpte gården i 1921. Han var gift 6.4.1922 med Anne Margrethe Solem (1898-?) fra Viken på Grande. De fikk fem barn:

 1. Gunnbjørg f. 24.7.1922, døde 25.12.2009, gift med Leif Kristian Grande (1923- 2002), eiere av Ørteigen på Flatnes.
 2. Magnhild f. 10.4.1926, gift med Karl Rædergård fra Grande.
 3. Knut f. 28.4.1929, neste eier og bruker.
 4. Arne f. 29.4.1935.
 5. Terje f. 9.2.1939.
Knut Aas (1929-1985) overtok i 1969. Gift med Olaug Solli (1931-1998) og de fikk 6 barn:

 1. Sverre f. 19.12.1959 d. 2.6.1989.
 2. Bjørg f. 24.6.1962.
 3. Jorun f. 26.8.1964.
 4. Øyvind f. 16.12.1967.
 5. Gunnar f. 8.7.1969.
 6. Steinar f. 5.4.1972.

Opplysninger om gården Grande og personene her finnes i Ørlandsboka, bind I, side 344.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag