foto av bygningene

Gården Grande, muntlig Fjellet,
på matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/27

kart av bygningene

Johan Arnt Hansen (1835-1892) fra Agdenes var oppfostret her på gården, fosterforeldrene hadde ikke barn sev og han overtok gården i 1875 etter fosterfaren. Johan Arnt Hansen var gift i 1860 med Ingeborg Margrete Olsdatter (1838-?), hun også fra Agdenes. De fikk 9 barn sammen:

foto av bygningene
 1. Hans Jørgen f. 7.2.1859, kjøpte Leirbakken i 1870.
 2. Petter Olaus f. 12.2.1861, vi finner ham på Rabben fra 1902.
 3. Elen Oline f. 24.12.1862, gift med Johan Albrigt Johannessen (Njønes) på Kråkvåg.
 4. Johan Edvard f. 24.12.1865, neste eier og bruker.
 5. Ingeborg Maria f. 6.7.1868, gift med Ole Matiassen, tidligere eier av Leirbakken.
 6. Else Margrete f. 7.5.1870 d. 23.12.1870.
 7. Ove Martin f. 12.7.1875, kjøpte Leirbakken i 1920.
 8. Else Margrete f. 18.5.1877, gift med Nils Hansen på Grande, b.nr. 40.
 9. Anna Kristine f. 24.6.1881.

Johan Arnt døde i tæring 10.2.1892. Kona Ingeborg levde enda ved folketellingen i 1900.

Johan Edvard Johansen Fjellet (1865-?) overtok i 1928. Han var gift 27.12.1892 med Anne Berntine Rasmusdatter (1867-?) fra Gullbrandsvika. Hun var datter til Rasmus Kvåle i Gullbrandsvika. De fikk 5 barn:

 1. Anton Joakim f. 17.5.1896, fisker i Rønsholmen, gift med Laura Selven, tre barn.
 2. Bernhard Rasmus f. 25.2.1899.
 3. Helga Margrete f. 21.7.1901, gift på Rabben.
 4. Ingvald Julius f. 4.6.1903, gift med Jenny Rønnes, eiere av Haugen under Vik og til sist eier av «Ekseth-gården» i Bjugn.
 5. Johan Ludvig f. 22.8.1907, neste eier og bruket.
foto av Johan Fjellet foto av Johan Fjellet

Johan Ludvig Johansen (1907-1967) overtok gården etter faren i 1949. Gift med Inga Martinsen Grande (1908-1935) fra Leirbakken, bnr. 29, på Grande. De fikk 3 barn:

 1. Anne J. Grande f. 10.2.1930, gift med Alf Solem fra Rissa.
 2. Ingrid f. 1.9.1934, gift med Jarle Lund (1929-2021) fra Øveraunet på Vik, skilt.
 3. Jorun f. 1.9.1934.

De hadde også en fostersønn, Harald Grande som var sønn av Jenny og Ingvald Grande, gårdbrukere i Hemne, senere eiere av «Ekseth-gården» i Bjugn.

I 1949 var besetnings hest, 4 kyr, okse, kvige, gris og 13 høns. De sådde bygg, havre og satte poteter og andre rotfrukter. I tillegg var Johan Ludvig Grande bygdaslskter. Han førte nøyaktig regnskap over all slaktingen, hvor han utførte arbeidet og hvilke dyr han slaktet. Disse notatene, sammen med andte notater fra gården, er overlevert Yrjar Heimbygdslag for plassering i arkivet.

foto av Anne Solem foto av Alf Solem

Anne J. Grande (1930-2013) giftet seg med Alf Solem (1926-2008) fra Rissa og de overtok bruket i 1967. De har to barn:

 1. Anita f. 3.2.1957, gift med Audun Dueskar.
 2. Jostein Inge f. 21.4.1963, neste eier.

Alf Solem var snekker og ansatt ved Ørland flystasjon, avdeling Bygg og anlegg.

Jostein Solem (1963- ) overtok gården etter foreldrene. Han er samboer med Randi Berntsen (1965- ) fra Tørrhogg i Åfjord. Tre barn.

Opplysninger om gården Grande (Fjellet) og personene her finnes i Ørlandsboka, bind I, side 350.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag