foto av bygningene

Gården Leirbakken,
på matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/29

kart av bygningene

Da bruket ble skyldsatt fra l.nr. 108c (b.nr. 28) og fikk l.nr. 108d i 1848 hadde det samme eier som bnr. 4, Markagården. Det var Anders Arntsen og Sivert Andersen. De første eierne som bodde her hadde ku og 3 sauer. Jorda var myrlendt og bare på 15 daa.

Ole Matiassen kjøpte bruket av Sivert Andersen i 1859. Han eide det til 1864. Da kjøpte Anders Andersen (1819-1869) fra Garten bruket. Han var gift 1859 med Berit Hansdatter (1830-?) fra Bud i Romsdal. Vi har en avskrift av kjøpekontrakten fra 1863. De fikk tre barn:

 1. Anton Henrik f. 10.6.1862.
 2. Anders f. 5.6.1864.
 3. Ingeborg Margrethe f. 22.5.1867.

I 1865 oppgis besetninga til ku og 3 sauer, utsæden til 1/2 tønne bygg, 1 tønne havre og 4 tønner poteter.

Etter Anders Andersens død skiftet bruket eier et par ganger. Boet etter Anders Andersen gikk i minus og bruket ble solgt på auksjon for 300 daler. Kjøper var Hans Jørgen Hansenb.nr. 26. Han solgte den videre til Hans Jørgen Johansen (1859-?) fra Fjellet. Han var gift 21.11.1890 med Margrete Pedersdatter f. 25.9.1860 som datter av husmann Peder Olsen på Brekstad. De fikk ett barn:

 1. Helga Margrete f. 24.2.1884, døde i blodforgiftning i 1900.

Hans Jørgen var også skredder i tillegg til å være småbruker. Matrikkelkommisjonen på 1860-tallet oppgir arealet til ca 15 da. Jorda besto av lettbrukt, men tungt drenerlig myrjord. Margrete døde i tæring 10.12.1897.

Bror til Hans Jørgen, Ove Martin Johansen (1875-1946), sønn av Johan Hansen på Fjellet kjøpte så bruket i 1929. Han var gift med Jørgine Anette Johansdatter (1881-1961) fra Selva i Agdenes. De fikk 10 barn.

 1. John f. 6.7.1903 d. 27.1.1927.
 2. Paula f. 15.5.1905 d. 22.2.1977.
 3. Inga f. 29.5.1908, gift med Johan J. Grande på Fjellet.
 4. Hilma f. 4.3.1910.
 5. Magnhild f. 21.4.1913 d. 1.3.1976.
 6. Harald f. 18.7.1915 d. 12.12.1924.
 7. Petter f.6.6.1918 d. 29.9.1947. Han eide bruket fra 1946 til han døde.
 8. Martin f. 7.5.1922, eier fra 1948.
 9. Johan f. 7.5.1922 d.15.4.1981.
 10. Nelly f. 16.1.1925, gift med Aksen Langtind på Storfosna.

Ove Martin døde 3.6.1946, Jørgine 26.3.1961.

Sønnen Petter Grande (1918-1947), var eier et års tid inntil broren Martin Martinsen Grande (1922- ) overtok i 1948. Han var gift med Astrid Lilleli (?-2004) fra Stjørna. De har tre barn og deres yngste datter, Hilde Synnøve Grande, er i 2002 eier av gården.

I 1949 er besetningen på 2 hester, 5 kyr, kvige og 2 griser. I 1957 oppgis arealet til 60 daa dyrka mark, og de har hest, ku, 2 kalver, 3 kviger og høns.

Opplysninger om gården Leirbakken og personene her finnes i Ørlandsboka, bind I, side 354.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag