fly av bygningene fra 1961

Gården Vamman,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 164/30.

kart av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
kart av bygningene

Denne gården ble eget bruk i 1859 da den ble utskilt fra løpenummer 108a. Navnet Vamman tror Inge Rian kan komme av formen på høydedraget der gården ligger, at det kunne likne på ei vom.

Hit kom Nils Johannes Hansen (1834-?) og ektefellen Lorentze Pedersdatter fra Høvågen i Bjugn. De fikk to barn:

  1. Hans Petter f. 23.2.1861, neste eier.
  2. Anne Johanna f. 30.3.1866.

Bruket var på 40 daa myr og moldjord og de hadde hest, 2 kyr, 3-5 sauer og gris. De sådde 1/2-3/4 tønne bygg, 3/4-1 1/2 tønne havre og satte 2-3 tønner poteter. Til tross for et begrenset areal solgtes det fra en parsell som fikk b.nr. 31.

foto av Gudrun
Gudrun Vamman.
foto av Hans
Hans Vamman.
foto av Halldis
Halldis Vamman.

Hans Petter Nilsen Grande (1861-1950) kjøpte bruket av faren i 1909, gift i 1897 med Jonetta Oline Olsdatter (1865-?) fra Einvika på Fillan. De fikk to barn:

  1. Gudrun Nikoline f. 19.10.1898 d. 1993
  2. Haldis Josefine f. 18.6.1903 d. 1989

Asbjørn Peder Hagemo (1925-2003) kjøpte bruket i 1943. Han kom fra Vesterset på Røstad og var gift med Agnes Mælan (1925-2010) født i Stjørna. I 1949 var besetning kommet opp i hest og føll, 5 kyr, kvige, 2 kalver og gris. Som tidligere sådde de havre og bygg og satte poteter. I 1957 var besetning uforandret med det unntak at de hadde to hester og 45 høner.

Neste eierpar av gården er Eva-Anne Bakken (1959- ) fra Lundset og Karl Erik Sørensen (1959- ) fra Grande. De overtok gården fra 1989 og eier også flere andre parseller, deriblant b.nr. 7 som Karl Erik Sørensen kommer fra. Han har flere aktive år bak seg i Yrjar heimbygdslag og er ellers engasjert i samfunnsmessige gjøremål. Gården har økoligisk drift. De har ett barn:

  1. Lisbet f. 1988.

Opplysninger om gården Vamman finnes i Ørlandsboka, bind I, side 355.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag