fly av bygningene fra 2019

Gården Grande,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 164/31.

fly av bygningene fra 2020

Vi skal her omtale en gård som ikke lenger eksisterer. Tunet ble revet i 2020 og jorda lagt til nabobruk. Terje Sørensen forteller at tunet på bruket var omtalt som «Halvorsen-rommet» og «Sellastua»

mating av høner
mating av høner
mating av høner
mating av høner
maleri av bygningene

Tekst av Terje Sørensen

Bruket ble utskilt fra Vamman (l.nr.108 e, b.nr.30) ved skylddeling 24. mars 1861. Det fikk l.nr. 108 f med skyld 0.57 skmk.

Smeden Ingvard Halvorsen kjøpte bruket ved skjøte datert 16. november 1863. Han var født 19. januar 1822 i Vinger (Kongsvinger) som sønn av Halvor Pedersen og pike Kari Svendsdatter Smestad. Ingvard Halvorsen giftet seg 10. november 1857 med Maren Sofie Hansdatter Grande, født 31. januar 1833 i Ørland. Hun var datter av gårdbruker Hans Iversen Grande (1780-1844) på Grande (l.nr.108) og hans andre kone, Inger Nilsdatter Grande (1796-1857), opprinnelig fra Nystykket på Grande ( l.nr.110).

Folketellingene 1865 og 1875 gir følgende opplysninger:


Hester
Kyr
Sauer
griser
Bygg
Havre
Poteter
1865
0
1
2
1
1/2 tønne
1/2 tønne
1 1/2 tønne
1875
0
2
6
1
1/4 tønne
1/4 tønne
1 tønne

Som smed var Ingvard Halvorsen med under arbeidet med utbyggingen av Fosens første telegraflinje . Han smidde og kvesset mineringsborer til arbeiderne som skulle sprenge stein og berg der telegrafstolper skulle reises.

Bruket Ingvard Halvosen eide på Grande, ble solgt i 1903, men han og hans kone, Maren Sofie Hansdatter, bodde der fortsatt enda i 1910, da under offentlig forpleining hos den neste eieren. Hvilket år Ingvard Halvorsen døde, ser ikke ut til å være registrert i kirkebok for Ørland, men Maren Hansdatter døde som enke på Grande 9. mai 1917.

Hans Jørgen Johansen Grande, født 31. august 1864, kjøpte bruket ved auksjonsskjøte datert 13.februar 1903. Han var sønn av Johan Petter Josefsen Ervig (1824-1873) og hans andre kone Inger Hansdatter Grande (1840-1904), søster av ovennevnte Maren Sofie Hansdatter. Hans Jørgens foreldre bodde som innerstfolk på bruket (l.nr.108 ). Hans Jørgen Johansen var telegrafarbeider. Han giftet seg 12. juni 1901 i Bakke kirke på Bakklandet med Sella Margrethe Arntsdatter Eide, f.22. mai 1868. Hun var datter av Arnt Kristiansen Eide (1835-1907) og Stina Markusdatter f. Sæter (1840-1881) og kom fra Eide i Bjugn. Hans Jørgen og Sella Margrethe fikk to barn:

  1. Asbjørg, f. 26. november 1902, d. 26. juni 1943 av tubekulose, gift 1936 med Henning Leonard Berntsen Indergård (1904-1993) fra Bud (nå Hustadvika) i Møre og Romsdal.
  2. Arne , f. 19. mars 1908, d. 31. mai 1908.

Fra 1920 hadde de dessuten en pleiesønn: Ragnar Konrad Gullvik, f. 31. desember 1919 i Bjugn, døde 20. mars 1948 i Østerrike.

Ved skylddeling avholdt i 1923 ble b.nr. Mossamyr, b.nr.52 på 0.25 skmk. fradelt bruket.

Hans Jørgen Johansen Grande døde 10. august 1949 i Ø;rland. Sella Margrethe døde 24. mars 1954 sammesteds.

Eiendommen Grande, b.nr.31, ble fra 1950-tallet overtatt av Karl Sørensen (1902-1995) på Grande, b.nr.7. I sitt andre ekteskap var han gift med Edith Nilsen Grande (1928-2022). Jordveien på b.nr.31 ble tilleggsjord til deres bruk, mens husene på eiendommen ble benyttet som utleiebolig på 1960- og 1970-tallet. Karls og Ediths sønn, Karl Erik Sørensen f. 1. juni 1959, giftet seg 1984 med Eva-Anne f. Bakken, f.17. januar 1959. Hennes foreldre var Olav Bakken (1921-2000) og Hildur f. Berge (1922-1987) på Lundset (g.nr.182, b.nr.44), Austrått. Også Karl Erik og Eva- Anne bodde på eiendommen en periode. De renoverte huset og utvidet det en god del, men ervervet så Vamman, bnr.30 , som de fikk skjøte på 28. april 1989. De flyttet dit og boligen på b.nr.31 ble atter utleid.

foto av tunet foto av tunet

I forbindelse med innløsning og fjerning av bygninger i rød støysone rundt Ø;rland flystasjon, ble både bolig og andre hus på eiendommen revet ved årsskiftet 2019/2020. Jordteigen ble den 8. februar 2023 sammenslått med Vamman, b.nr.30, altså samme bruksenhet som eiendommen i 1861 var blitt utskilt fra.

Opplysninger om gården Grande finnes i Ørlandsboka, bind I, side 357.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag