foto av bygningene

Gården Nystykket,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/33.

foto av bygningene

foto av bygningene
Nils Matiassen
kart av bygningene
Dette var en gang løpenummer 110 b med skyld 4,5 marklag. Vi følger som vanlig Ørlandsboka og plasserer derfor Nils Persen (ca 1690-1754) her som leilending mellom 1740 og 1754. Han var gift med Karen Jonsdatter (?-1773) og fire barn er oppført:

 1. Jens f. ca. 1732, neste bruker
 2. Gjertrud f. 1734, gift 1755 med Gabriel Jonsen på Grande.
 3. Magnhild f. 1737 d. 1739.
 4. Margrete f. 1740.
Jens Nilsen (ca 1732-?) overtok etter faren, men med de forbehold som Inge Rian anfører i Ørlandsboka. Han var gift med Maren Nilsdatter (1735-?), muligens fra Hovde. To barn er oppført:

 1. Karen f. 1756.
 2. Nils f. 1761, neste bruker og første eier.

Nils Jensen (1761-1835) Overtok som leilending etter faren i 1786 og kjøpte det i 1798. Han ble gift 14.1.1787 med Johanna Eriksdatter (?-1849) og de fikk ni barn:

 1. Svein f. 1787 d. 8.10.1816.
 2. Nils f. 1789.
 3. Jens f. 1792, gift 1817 med enka Karen Pedersdatter på Uthaug.
 4. Erik f. 19.2.1794, gift 1818 med Milla Knutsdatter fra Musdalen i Agdenes.
 5. Inger f. 8.5.1796, gift 1833 med Hans Iversen på Grande.
 6. Mattis (Mattias) f. 3.4.1801, neste eier og bruker.
 7. Johannes f. 29.5.1803, ble husmann på Storfosna.
 8. Anders f. 13.5.1806, gift 1849 med enka Kjerstine Olsdatter på Uthaug.
 9. Maren f. 7.4.1799 d. 12.10.1800.

Mattias Nilsen (1801-1875) kjøpte bruket av faren i 1829. Han ble gift 23.8.1836 med Johanna Gulliksdatter (1806-1870) fra Halsen på Storfosna. De fikk ett barn:

 1. Nils f. 31.10.1836, neste eier.

Nils Matiassen (1836-?) var nest siste eier i ei lang brukerrekke helt fra først på 1700-tallet. Nils Matiassen var gift med Ellen Kristine Sørensdatter (1842-?) fra Hårberg. De fikk 9 barn:

 1. Sivert Martin f. 1863 d. 1863.
 2. Karen Johanna f. 1865, emigrerte i 1888 til USA.
 3. Sivert Martin f. 1867, gift 1893 med Kristine Johansdatter fra Fremstad i Agdenes.
 4. Nils Kristian f. 1871, fisker, gift (1) med Karoline Pedersdatter (1868-1908) fra Bud i Romsdal og (2) med Ane Jonetta Fredriksdatter Vågan f. 1877 på Kornstad i Averøy.
 5. Anne Pauline f. 1875.
 6. Dødfødt gutt f. 1877.
 7. Eline Antonette f. 1878 d. 1950. Emigrerte i 1902 til USA.
 8. Johan Alfred f. 1881, emigrerte i 1900 til USA.
 9. Konrad Ludvig f. 1884 d. 1912 av tæring. Han ga ei lysekrone til Grande bedehus, se YHL 10673 under elektrisk belysning.

Tre av barna emigrerte til USA, deriblandt Eline Antonette, eller Lena, som hun kalte seg. Hun ble gift med Henry Alfred Halverson i 1905. Lena og Henry hadde gård, den ble solgt og Lena dreiv Lenas Cafe, de fikk 5 barn. Se en artikkel av Bob Harverson, Lenas barne-barn, i Møllkula "Julen 2000".

Olaug Kristine Nilsen Brandvig

Siste eier av denne slekten var Konrad Nilsen (1884-1912). Han overtok etter faren i 1908, men døde ugift i tæring 21.3.1912. Han ga i 1912 ei lysekrone til Grande bedehus. Lysekrona ble i 2015 overgitt til Yrjar heimbygdslag i forbindelse med at bedehuset ble solgt.

Etter Konrad Nilsen Grandes død i 1912 kom Halvor Eriksen Brandvik (8.9.1882-24.5.1966) fra Halsa på Nordmøre og kjøpte b.nr. 33 og b.nr. 44, Nordre Nystykket. Han var sønn av Erik Halvorsen, konfirmert 1897 og titulert tømmermann da han ble gift 1.3.1914 med Olaug Kristine Nilsen (1894-1962) fra Langrabben. De fikk fem barn, det femte barnet er ikke bekreftet og kan være en misforståelse:

 1. Aslaug Hedvig f. 2.5.1914, hun fikk ei datter, Sigrid Åse f. 3.9.1932 med Leif Osen, eier av Klauva på Storfosna. Aslaug ble gift med Sverre Grande på Hårberg.
 2. Livar Fridtjof f. 7.4.1919, neste eier.
 3. Trygve f. 26.5.1921 d. 15.11.1982.
 4. Mildrid Konstanse f. 10.7.1928, døde 5.7.2000, gift med Bjarne Rotan f. 13.9.1911, døde 17.11.1997, bosted Trondheim.
 5. Valborg f. 3.1.1930, døde 18.6.1986, gift med Jan Nannestad Holtermann fra Tynset, bosted Ørland. Hans foreldre var Mikel Holtermen f. 23.11.1887og Ellen Holterman f. 21.1.1893.
 6. Sigurd Olsen f. 2.9.1932.
fellesfjøs

Livar Fridtjof Brandvik (1919-2004) ble eier fra 1963. Han var gift med Ingebjørg Bjerkestrand (1924-1992) fra Søndre Skolstu på Viklem. De hadde begge frisersalong på Brekstad.

Gården ble solgt i 1980 til Martin Hågård (1959- ) fra Vestgård. Han er samboer med Ann Margareth Moen (1955- ). Det ble fradelt tomt til fellesfjøs i 2008 som fikk b.nr. 121. Ann Margareth Moen solgte i 2008 sin andel av 64/121 til Arve Grande.

Opplysninger om Nystykket og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 358.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag