Gjerdsgarden,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/34.


Tekst av Terje Sørensen

kart av tomta

Bruket ble skyldsatt fra Gjerdsgarden (64/32) i 1871, skyld 1.96 skmk.

Arnt Arvesen, født 24.11.1853, var den første eieren. Han var sønn av Arve Arvesen Grande (1805-1876) og Maren Andreasdatter f. Flatnes (1812-1866), som var brukere av (hele) Gjerdsgarden. Arnt Arvesen ble gift 19.10.1885 med Kristine Johansdatter Grimstad, f. 12.06.1864 på Lauvøya i Åfjord. Hun var datter av Johan Edvard Hanssen Grimstad (1831-1900) og Peternille Tomine Kristensdatter Lysø f. (1837- ), som fra 1889 var deleiere av Hoøya (73/1), "Grimstadgården". Dit kom også Arve Arvesen og Kristine Johansdatter. De fikk to barn:

 1. Petra Marie, f. 13.2.1886 på Grande. Petra Marie reiste til Chicago i 1902.
 2. Julie Margrete, f. 6.1.1888 på Hoøya (Øya). Julie Margrete hadde samme reisemål som søstera i 1903.

Kristine Johansdatter døde av tæring 27.5.1889. Arnt Arvesen er registrert som enkemann og fisker på Hoøya ved folketelingen i 1900. Han tok sitt eget liv i sinnsforvirring 14.12.1904.

Markus Kristoffersen kjøpte Gjerdsgarden (64/34) i 1886. Han var født 18.1.1847 som sønn av Kristoffer Iversen Hovde (1795-1856) og Cecilie Nikoline Johansdatter f. Jentoft (1818- 1895). Foreldrene var brukere av Nedre Hovde (66/5). Han ble gift 18.11.1879 med Ellen Margrethe Johansdatter, f.23.7.1864. Hun var datter av Johan Arnt Kristensen f. Fremstad (1835 - ) og Mette Oline Jensdatter f. Selnes (1838 - ) som var husmannsfolk på Hegg i Agdenes. De fikk fire barn:

 1. Emma Marselie, f. 9.8.1885, d. 27.10.1958, g.m. Johan Petter Olsen Hvitsand (1879-1962). De ble eiere av Meldal (63/10) og Tjernenget (67/6) fra 1919.
 2. Karl Johan, f. 26.2.1890, d. 11.12.1893 i difteri.
 3. Gustav, f. 29.9.1894, d. 13.3.1933, gift 13.3.1920 med Hjørdis Johanna Johansdatter Grande (1902-1999). De ble eiere av Rædergården (64/36) fra 1927.
 4. Karl, f. 18.10.1896, d. 8.07.1946, g.m. Ruth Jonasdatter Segtnan (1894-1957). De var eiere av Juulsheim (63/15) på Bakken fra 1928.

Markus Kristoffersen kjøpte gårdsbruket Rædergården (64/36) i 1901. Han og familien tok da Rædergård til etternavn. Han fortsatte å drive Gjerdsgarden (64/34) en tid, men solgte denneeiendommen i 1916. Markus Rædergård døde 13.09.1934. Ellen Margrethe Rædergård døde 28.3.1942.

Johan Edvard Jakobsen Grande kjøpte Gjerdsgarden (64/34) i 1916. Han var født 19.7.1877. Faren het Jakob Eliassen Haarberg, senere, Grande (1851-1878). I 1865 var faren fosterdreng på Brekka (64/6). Han druknet på havet under Lofotfiske i 1878 og ble ikke gjenfunnet. Johan Edvards mor var Anne Marta Josefsdatter f. Ryggen (1847-). Hun inngikk i 1882 nytt ekteskap med Hans Aage Jonsen (1857-) fra Rabben (76/7) på Innstrand. Johan Edvard Jakobsen Grande ble gift med Peternille Petersdatter Solem. Hun var født 12.11.1881 som datter av Peter Olsen Solem (1846-) og Anne Marta Gjertsdatter f. Brovold (1854-), gårdbrukere på Solem (21/1) i Rissa. Barn:

 1. Hjørdis Johanna, f.31.5.1902, d.11.09.1999, gift 13.3.1920 Gustav Markussen Rædergård (1994-1933). Se ovenfor!
 2. Alf Jakob, f.12.4.1907, d. 6.01.1908 i bronkitt.
 3. Arne Peter, f. 8.11.1908, d. 22.5.1985, g.m.Lilly Amanda Kristiansdater Wiik (1908- 1981), bosatt på Lunheim (74/52), Uthaug.
 4. Perly Josefine, f. 2.1.1910, d. 17.4.1982, g.m. Jakob Henrik Kristiansen Wiik (1909-1979), bosatt i Sjøgata på Uthaug.
 5. Harald, f. 26.4.1911, d. 25.3.1982, g.m. Margrethe Signe Sande (1920-1995), bosatt på Engeset i Volda. De hadde seks barn.
 6. Agnes Marie, f. 29.7.1912, d. 20.5.2008, g.m. Guttorm Waldemar Lund (1914-1976), bosatt i Trondheim.
 7. Magnhild Olise, f. 11.2.1916, d. 13.9.1994, g.m. Ole Trygve Freborg (1902-1968) fra Nøtterøy. Bosatt i Oslo.
 8. Henry, f. 14.4.1917, d. 26.7.1917 i bronkitt.

Johan Edvard Jakobsen Grande døde 09.02.1918. Peternille giftet seg på nytt 11.04.1921. Hennes andre ektemann var Kristian Vik Oskarsen Berg, f. 13.11.1998. Han var sønn av Oskar Kristian Kristiansen Berg (1876- ) og Marta Mekiasdatter f. Vik (1869-1921), eiere av Vik (70/12 og 13) rundt 1900. To barn:

 1. Maggie, f. 14.2.1920. Hun utvandret til USA.
 2. Oskar, f. 18.6.1924, d.30.4.1998. Hotellkokk/kjøkkensjef, bosatt i Sunndal, sist i Skedsmo.

Peternille døde i tuberkulose 18.08.1924. Flere av barna i familien ble da anbrakt hos fosterforeldre, og det ble holdt auksjon på bruket. Gjerdsgarden (64/34) ble i 1924 kjøpt av Olaf Meier Berg, f.06.04.1882. Han overtok samtidig Gjerdsgarden (64/32). De to gårdpartene som hadde oppstått ved skylddelingen i 1871, ble dermed sammenslått igjen. Siden 1924 har begge bruksenhetene vært drevet av samme eier. (Se videre under Gjerdsgarden 64/32).

foto av bygningene

Etter at familien som hadde bodd på b.nr.32, hadde flyttet, bodde en enkemann og tidligere fisker, som på det tidspunktet arbeidet som skomaker, i våningshuset der en tid. Han het Alfred Josefsen Ness (1881-1973), og kom fra Rabben (19/2)på Nes. Også hans datter, Signe Marie Ness (1910-1885), bodde i huset. Senere i livet ble hun husholderske hos Olaf Ottersbo (1909-1989) på Nyotterbo (82/97).

Den nye eieren av b.nr.32, Olaf Meier Berg, solgte våningshuset til Anton Reksterberg (1888-1960). Huset ble flyttet og satt opp på nytt på Reksterberget (67/10) rundt 1930.

Grunnmurer og andre rester av bebyggelsen på bruket kunne ses i flere år etter at husene var borte. Tuftene lå nord for det nåværende tunet på Gjerdsgarden, omtrent midtveis mellom dette og gårdsveien som løper vestover mot bl.a. Vesterheim (64/60), se kartet over.

Terje Sørensen har en kommentar til skrivemåten av navnet Gjerdsgarden til slutt i teksten for b.nr. 32.

Opplysninger om Gjerdsgarden finnes også i Ørlandsboka, bind I, side 363.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag