foto av bygningene

Gården Langrabben,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/38

kart av bygningene

foto av bygningene
foto av bygningene
kart
kart

Noen bruk, som ble angitt med løpenummer i den forrige matrikkelen, forsvant før systemet med gårdsnummer og bruksnummer etter den neste matrikkelen, ble skrevet. Jord skiftet eiere, tun ble revet eller flyttet, alt dette forvirrer oss som skal rekonstruere noe av denne historien og knytte personer, eiere og gårdstun, til hverandre. Med utgangspunkt i denne gården vil vi prøve å fortelle en slik gårdshistorie. Vi har gjort noen endringer i forhold til det som Inge Rian skriver i første bind av Ørlandsboka om løpenummer 96c pluss 106a, og i tillegg 108c. Om vår fremstilling er bedre, får leserne avgjøre.

Gårdsbruket som Sivert Andersen (1808-1865) fra Markagården, gift med Siri Paulsdatter f. Eidsaunet (1814-1891) hadde, var l.nr.96c, 106a, og i tillegg 108c (Fjellet bnr.27 inkludert Rabben, bnr.42) i tiden 1848- 1866. Gårdstunet på bruket til Sivert Andersen Grande lå ifølge det som er fortalt mellom bebyggelsen på dagens b.nr.7 og dagens b.nr.19, slik det er prøvd illustrert med det røde merket på nederste kartskisse. Tunet skal ha ligget ganske nært inntil b.nr.7. Bruket ble delt og sammenføyd med andre jordbruksenheter før matrikkelen av 1886 ble til. Derfor har dette gårdsbruket ikke "etterlatt seg" et særskilt gårds- og bruksnummer. Siri og Sivert hadde ingen barn.

Ekteskapet med Sivert Andersen var Siris andre. Hun ble første gang gift 1842 med Benjamin Steffensen Harø (1817-1842). Han var fra Stjørna. Etter bare et par måneders ekteskap omkom Benjamin på en tur til Trondhjem. Siri og Benjamin hadde en sønn: Ove Benjaminsen, f.1840.

Etter at Sivert Andersen døde i 1865 solgte enka Siri bruket hun satt med (lnr.96c+lnr.106). Det ble delt i to like deler mellome to kjøpere, Hans Martin Omfredsen Bakken (1842-1869) fra Nordbakken og Nils Fredrik Tromp Arntsen. Nils Fredrik Tromp (1827-1896) var sønn av Arnt Andersen på Markagården, gift 1866 med Berte Jørgine Omfredsdatter (1842-1878) fra Nordbakken. De fikk ingen barn.

Hans Martin Omfredsen Bakken døde i 1869. Hans nyfødte sønn, Hans, døde også samme år. Enka, Mette Oline Kristiansdatter f. Eide flyttet til Stjørna hvor hun var født og hadde sine foreldre. Datteren Anna Hansdatter, f.1864, ble antakelig igjen som fosterbarn hos Nils Fredrik Tromp Arntsen og hans kone Berte Jørgine Omfredsdatter, som var Annas faster.

Nils Fredrik Tromp Arntsen overtok i 1876 sin avdøde svogers halvdel i gårdsbruket som de hadde delt i 1866.

Trulig hadde Nils Fredrik Tromp Arntsen kjøpt for lånte penger og kommet i økonomiske vanskeligheter, videre skal Henrik Brekka og Hans Jakobsen Grande ha stilt som kausjonister. Dermed skiftet jord eiere og Nils Petter Tromp Arntsen sluttet som bruker her og startet i stedet som nybrottsmann på Langrabben, og husene på gården ble flyttet dit. Se øverste kart til høyre.

Langrabben ble fradelt Markagården i 1894, som en del av deres utmark. Som enkemann giftet Nils Arntsen seg andre gang 1881 med Ludvika Henriette Vilhelmsdatter Næss (1859-1932). De fikk seks barn og sønnen Nils Fredrik Tromp blr neste eier etter mora fra 1933. Han var gift med Jenny Charlotte Storbakken (1902-1982) fra Bjugn.

I 1949 fødde bruket hest, 4 kyr, 2 kviger, kalv, gris, 2 sauer og 12 høns.

Fredrik Grande overtok bruket etter faren i 1957. Gården eies i dag av Martin Hågård på bnr. 33.

Opplysninger om gården Langrabben og personene her finnes i Ørlandsboka, bind I, side 306.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag