foto av bygningene

Gården Nordheim,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/41.


Nordheim var skyldsatt i 1899 fra bnr. 13 og det var utmarka på bnr. 13 som ble til dette bruket. Skylda ble fastsatt til 0,70 skyldmark.

kart av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene

Audun Solbue (1869-1909) var første brukeren, men han hadde kveghandel som hovednæring. Han kom fra Solbugården og ble gift 29.11.1900 med Serine Petrine Pettersdatter (1859-?) fra Fevåg. De fikk to barn:

  1. Anne Kristine f. 18.8.1888, gift med neste eier.
  2. Johanna f. 26.9.1901, gift i 1928 med Anton Kristian Grande, fisker og hadde fiskeutsalg mellom annet på Brekstad.

Anna Kristine Solbue (1888-?) giftet seg i 1913 med Harald Arthur Dahl (1891-1973) . Han kom fra Vasseng på Bakken og de fikk 4 barn:

  1. Audun (18.1.1914 - 28.6.1998). Han ble gift 1939 med Marie Johanne Johansdatter Brandvik (1911 - 1981) fra Grøtan, g.nr.80, b.nr.2. Audun kjøpte dette gårdsbruket av svigerfaren i 1941 og overtok driften der. Han og Marie fikk tre barn: Solveig (1940 -), Audbjørn (1943 -), Anbjørg (1946 -).
  2. Leif Andreas (17.09.1917 - 27.8.1973). Han ble neste eier av Nordheim, g.nr.62, b.nr.41 og samtidig av Vasseng, b.nr.11. Se nedenfor!
  3. Solveig (10.12.1922 - 25.8.2002). Hun fikk en datter med Fritz Korten fra Tyskland. Solveig ble gift 12.06.1948 med Ole Markus Alfredsen Loen (1920 - 2004). Han var fra Loen i Sogn og Fjordane, og hadde ansettelse som sikringstelegrafist og avdelingsleder ved Ørland radio. Ekteparet bygde egen villa på Loheim gnr.64, bnr. 76, Grande og bodde der. Barn: Edel (1944 -) (adoptert i ekteskapet), Harald Walter (1949 -).
  4. Aagot Henriette (26.9.1927 - 20.4.2021). Hun ble gift med Martin Peder Johansen Frøvik (1921 -), som var avdelingsleder ved Fosen komm. Kraftlag. Aagot Dahl Frøvik hadde ansettelse ved Ørland ligningskontor. Seinere ble hun lønnsberegner ved Ørland flystasjon. Hun var medlem av kommunestyre og formannsskap 1972 - 1975, (valgt på Høyres liste). Ekteparet bygde rundt 1960 egen villa på Solstad, gnr.68, bnr.133, på Viklem. De hadde ingen barn.
Harald Dahl kjøpte til flere parseller, Vasseng på Bakken i 1920, Nydalen og Nordheim på Grande i 1926 og Nordheim Ytre på Grande i 1929. Slik kom arealet opp i 330 da. Åkerarealet var i 1918 2 da vårkveite, 18 da bygg, 10 da havre, 2 da poteter og 2 da neper. Besetningen oppgis i 1949 til 3 hester og 1 føll, 12 kyr, okse, 3 kviger og 3 kalver, 5 griser, sau med lam og 33 høner. Det var også anskaffet traktor dette året.

Leif Andreas Dahl (1917-1973) overtok bruket etter faren. Han ble gift 07.09.1946 med meierske Ester Johansdatter Indergård (1915-1984. Hun var født 01.03.1915 som datter av Johan Petter Indergård (1890 -) og Elisabeth Larsdatter f. Tangvik (1892 -) på Indergården, g.nr.88, b.nr.8 i Lensvika. De fikk to barn:

  1. Hans Jørgen (08.07.1947 -). Han ble neste eier.
  2. Astrid Elisabeth (26.07.1951 -). Hun er utdannet sykepleier, ble gift 1973 med Truls Per Solem (1952 -) og er bosatt i Harev.2 i Bjugn. Astrid arbeider ved alders- og sykehjemmet i Bjugn.

Leif A. Dahl døde 27.08.1973, Ester levde til 05.12.1984.

Hans Jørgen L. Dahl (1947- ) ble neste eier av bruket fra 1974.

I 1957 oppgis besetningen til 3 hester, 17 kyr, okse, 3 kviger, 3 kalver, 3 griser, og høns. Arealet er på 330 daa, 210 daa er dyrket.

foto av krigsminner

Opplysninger om Nordheim og personene som bodde her, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 316.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag