foto av bygningene

Gården Rabben,
på matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/42

kart av bygningene

Bruket ble fraskilt bnr. 27 Fjellet på Grande i 1902 med skyld 0,61 skyldmark.

Petter Olaus Johansen Grande (1861-?), sønn av Johan Arnt Hansen på Fjellet var første eier. Han var gift 23.11.1886 med Anne Martha Markusdatter (1858-?) fra Agdenes. De fikk to barn:

  1. Johan Sofus f. 29.10.1882, neste eier.
  2. Olaf Meier f. 13.5.1890, han kjøpte gården Grønnbakken i 1917.

Johan Pettersen Grande (1882-?) overtok med skjøte 12.4.1928, gift med Helga Margrete Johansdatter (1901-1923) fra Fjellet. De fikk ett barn:

  1. Peter Olaus f. 4.3.1923, neste eier.

Peter O. Johansen Grande (1923-?) overtok i 1957. Han var gift med Olava Leseth (1926- fra Lillegård på Utstrand. De fikk to barn:

  1. Helga.
  2. Harry.

Ekteskapet ble oppløst og Peter Grande giftet seg med enka Ruth Frydeblad, de fikk barnet:

  1. Per Roar.

Roger Solem på bnr. 27, Fjellet, var eier av bruket i 2000.

Besetning i 1949 oppgis til hest, ku, kvige, kalv, gris og 20 høns.

Fredag 15. januar 2010 brant våningshuset ned. Det var streng kulde og kraftig sørøst vind, men brannmannskapene lyktes med å redde fjøsbygningen.

Opplysninger om gården Rabben og personene her finnes i Ørlandsboka, bind I, side 351.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag