foto av bygningene

Gården Utsikten,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/45

kart av bygningene

kart av bygningene

Bruket er skyldsatt i 1907 fra bnr. 20. Kjøper var Hans Kristian Pedersen Flatnes (1844-1919). Hans Flatnes hadde i 1895 fått fradelt løpenummer 111b, det som ble bruksnummer 2 på Flatnes. Hans var gift med Johanna Johansdatter (1847-1910) fra Grande. De fikk seks barn sammen. Deres tredje barn, Jens Peder (1882-1963) overtok denne gården og jordveien som ble Solheim, bnr. 7 på Flatnes i 1918, og gårdene er deretter en enhet. Familieopplysningene finner du under gården Solheim på Flatnes

Opplysninger om gården Utsikten/Solheim og personene her finnes i Ørlandsboka, bind I, side 333 og 383.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag