foto av bygningene

Gården Falkhyttmyra,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/47


Bruket er skyldsatt i 1909 fra bnr. 5 og 18 med skyld 0,68 skyldmark. Den første eieren var Ole Johnsen Grande mellom 1909 og 1932.

kart av bygningene
foto av bygningene

Ola Augustin Grande (1903-1944) fra Grandegården, bnr. 23, tok over i 1932. Han var gift med Alma Olive Berg (1915-?) fra Gjerdsgården. De solgte dette bruket og overtok farsgården hennes, se videre der for familieopplysninger.

Neste eier ble Arne Osvald Solem (1914-1998) som overtok gården i 1951. Han var gift med Mildrid Monsen (1924-1973) fra Talvik. De fikk åtte barn:

  1. Borgny Karoline f. 5.6.1947.
  2. Torhild f. 1.8.1948, gift med Knut Arne.
  3. Ella Synnøve f. 10.12.1949, gift med Ivar.
  4. Arnulf Magne f. 15.4.1951 d. 27.12.2011 i Oslo.
  5. Håvard f. 1953.
  6. Tormod f. 1954.
  7. Ingar Johannes f. 22.5.1957, neste eier.
  8. Ravnfrid f. 1959.

Ingar Johannes Solem (1957- ) overtok gården i 1984.

Opplysninger om gården Falkhyttmyra og personene her finnes i Ørlandsboka, bind I, side 295.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag