foto av bygningene

Gården Solvang,
på matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/50

kart av bygningene

kart av bruket

Bruket ble fraskilt bnr. 24 Viken på Grande i 1919. Isak Johansen Solem (1903-?) fra Viken var første eier. Jorda er gått tilbake til Viken og eies av Rolf Solem.

To uthus står på denne parsellen i Grandevika.

Opplysninger om gården Solvang og personene her finnes i Ørlandsboka, bind I, side 341.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag