foto av bygningene

Gården Norset,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/55.

kart av bygningene

foto av bygningene

Bruket er skyldsatt fra b.nr. 8 i 1925 og var ved kjøpet flere jordstykker med hvert sitt navn, ett av dem var Norset, og dette ble beholdt som navn på hele gården. Inge Rian gir ingen forklaring på navnet i Ørlandsboka, det enkleste kan muligens være at navnets uttale ble anvendt uten å se mot skrivemåten av retningen "nord", om det ligger i navnet. Om det opprinnelige jordstykket var lengst nord, nørst, og retningen var en del av navnet, burde d-en vært med.

Det var Hans Kristian Rasmussen (1891-1971) som var brukets første eier. Han kom fra b.nr. 8 som sønn av Rasmus Pedersen. Hans Kristian Rasmussen var gift i 1925 med Aasta Dahl (1893-1956) fra Ørland, som datter av Maren og Lars A. Dahl, handelsmann på Bakken senere Beian. De fikk 6 barn.

  1. Aslaug f. 1926 d. 1926.
  2. Rasmus f. 4.8.1927 d. 1928.
  3. Erna f. 19.10.1929.
  4. Gisken f. 1931 d. 1931.
  5. Rasmus f. 21.4.1933, neste eier.
  6. Peder f 31.5.1935, eier av Grande fra 1950.

I 1949 oppgis besetningen til 2 hester og 2 føll, 2 okser, 16 kyr, 3 kviger, kalv og 12 høns. Hans Rasmussen dreiv pelsgård og hadde både traktor og melkemaskin.

Deres sønn, Rasmus Norset (1933-2002) overtok bruket i 1958. Rasmus Norset giftet seg med Arna Hagen (1931- ) fra Tynset som datter av Karen Grøn og Nils Hagen. De har 4 barn:

  1. Hans Kristian f. 21.2.1959, neste eier.
  2. Kari f. 1.5.1961.
  3. Njål f. 1.5.1964.
  4. Inger Karen f. 1.3.1971.

Neste eier er Hans Kristian Norset.

Opplysninger om gården Norset finnes i Ørlandsboka, bind I, side 303.

foto av bygningene foto av bygningene

Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag