foto av bygningene

Gården Vesterheim,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/60


Bruket er skyldsatt i 1930 fra bnr. 19 med skyld 1,60 skyldmark. Første eier var Olaf Aaberg (1902-?) som kjøpte bruket av Hans J. Grande. Olaf Aaberg kom fra Hommelaunet på Vik og var gift med Astrid Kristine Moe (1903-?) som datter av Karl og Johanne Moe fra Aune på Hårberg. De fikk 3 barn:

kart av bygningene
foto av bygningene
foto av bygningene
  1. Magne f. 27.12.1925, døde 18.12.2014, neste eier og bruker.
  2. Arnfinn f. 1926 d. 1927.
  3. Otto f. 4.2.1938.

I 1948 fødde bruket 2 hester, 3 kyr, gris og 25 høns. Det er registrert utsæd av bygg, havre, kveite og poteter.

Magne Aaberg (1925-2014) overtok etter foreldrene i 1970, gift med Ella Johanne Holm (1918-?) som datter av Ludvig og Ida Holm, tre barn:.

  1. Eli, partner Leif.
  2. Magnar, partner Anita, neste eier.
  3. Kristin, f. 5.3.1972, døde 10.4.2022 ved ulykke på Svalbard. Bosted Trondheim, partner Aksel, barn Eline og Andrine.

Magnar Sommervold overtok bruket i 2000.

Opplysninger om gården Vesterheim og personene her finnes i Ørlandsboka, bind I, side 329.


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag