foto av bygningen

Bedehus,
under matrikkelgården Grande.
G.nr. 64/63

foto av bedehusbrakka

kart av bygningen
foto av bygningen
foto av bygningen
foto av bygningen

Det første bedehuset for hele Ørland ble reist på Grande i 1885. Dette var i bruk helt til tyskerne rekvirerte bygningen. Bedehusforeningen fjernet alt inventar og lagret det på gårder i nærheten, der de også fortsatte møtevirksomheten og søndagsskolene. Så da bedehuset brant ned 9. januar 1942 var det bare bygningen de mistet.

Etter krigen etablerte de misjonshus i ei brakke, tomt ble gitt og denne ble skyldsatt som g.nr. 64/63. I 1956 var brakka erstattet av det nye bedehuset, det som fortsatt står her i 2015, men etter noe utvidelse og ombygging underveis.

Grande indremisjonsforening, var eier av bedehuset, ble lagt ned og bygningen overført til Nordmisjonen. Når dette skrives i 2015, har Nordmisjonen har startet en prosess for å selge bygningen. Yrjar Heimbygdslag fikk derfor overlevert gjenstander til bevaring i oktober 2015. Hele 20 kristelige bilder var del av gaven, flere av disse kom til Grande da andre bedehus tidligere er blitt solgt, se under gjenstandssamlingen.

Opplysninger om alle bedehusene i Ørland kan leses i Ørlandsbok - Kirkehistorie og kristenliv av Terje Sørensen. Se annonse på vår åpningsside.

foto av bygningen

Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag