Andre bygninger enn gårdsbruk på matrikkelgården Grande i Ørland.
Gårdsnummer 164.


Dette er villabebyggelsen og fritidsboligene på Grande. Boligene kan ligge på et tidligere gårdstun, mens jorda kan være solgt til nabobruk. Det er tatt med noen kårboliger som også er med på bildet av den enkelte gård. Det blir lagt inn koplinger med opplysninger om byggeår og tidligere eiere når dette blir tilgjengelig.

B.nr.Bygning
1foto av bygningen
9foto av bygningen
9foto av bygningen
14foto av bygningen
17foto av bygningen
36foto av bygningen
40foto av bygningen
53/66foto av bygningen
63foto av bygningen
64foto av bygningen
B.nr.Bygning
65foto av bygningen
67foto av bygningen
70
72
foto av bygningen
73foto av bygningen
74foto av bygningen
76foto av bygningen
80foto av bygningen
83foto av bygningen
87foto av bygningen
88foto av bygningen
B.nr.Bygning
89foto av bygningen
92foto av bygningen
94foto av bygningen
97foto av bygningen
99foto av bygningen
100foto av bygningen
103foto av bygningen
104foto av bygningen
108foto av bygningen
foto av bygningen
foto av bygningen

Opplysninger om disse bolighusene finnes ikke i Ørlandsboka.

Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag