Yrjar Heimbygdslag

Den gamle gårdsbebyggelsen på Rædergården, bruksnummer 3. Nedenfor steingjerdet, i bakgrunnen av bildet, ser vi et sommerfjøs. Det tilhører Flatbakken, g.nr.63, b.nr.1, som hadde utmark i dette området inntil det ble oppdyrket etter at "Grandefjæraprosjektet" ble realisert på 1960-tallet.


Foto av gården

Foto: Fjellanger Widerøe - 1961


Åpningssiden for matrikkelgården Grande
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag