kart av Flatnes

Gården Flatnes,
under matrikkelgården Flatnes.
L.nr. 111, l.nr. 111a og senere g.nr. 65/1.
Tunet fikk til sist b.nr. 265.

kart Flatnes

fotografi av gården
fotografi av gården
fotografi av gården
fotografi av gården
fotografi av gården
fotografi av gården

Åge Pedersen fra Beian ble den første sjøleieren på Ørland med kjøpet av Flatnes fra Storfosengodset i 1764. Han satt med Gården til 1778, da kom to spekulanter inn, først Hans Helkann og deretter Jacob Rosenvinge i 1781. Denne siste solgte til Peder Pedersen fra Grande i 1782. I det forrige jordregisteret var denne gården løpenummer 111 a.

Peder Pedersen (1743-?) var gift i 1771 med Margrete Arentsdatter (1751-?) som datter av Arnt Kristensen og Lussi Hansdatter på Grande/Bakken. De hadde åtte barn sammen:

 1. Kristianna f. 1772, død før 1792.
 2. Arnt f. 1773, ble seinere sjøleier på l.nr. 119, Brekstad.
 3. Peder f. 1777, neste bruker av Flatnes.
 4. Hans Kristian f. 1780 d. 1780.
 5. Hans Kristian f. 1783, bruker av Grande.
 6. Andreas f. 1786, bruker av l.nr. 112 på Flatnes.
 7. Henrik f. 1790 d. 1791.
 8. Kristianna f. 1792, gift 1810 med Kristoffer Jakobsen Lund på Garten, seinere Uthaug.

Da Margrete døde ble ved skifte etter henne hele Flatnes fordelt mellom fire arvinger, enkemannen Peder, sønnene Peder og Andreas og dattera Kristianna. Etter Peders død arvet hans to sønner hans del og i 1811 kjøper de søstras arvedel fra ektemannen Kristoffer Jakobsen Lund. Deretter er det to eiere av Flatnes, denne som l.nr. 111 og brorens med l.nr. 112.

Peder Pedersen (1777-1861) bykslet en halvdel av Flatnes i 1801 og eide halvdelen i 1811. Han var sønn av forrige eier med samme navn. Peder giftet seg med Randi Nilsdatter (1775-1860) fra Garten, og de fikk sju barn:

 1. Margrete f. 13.5.1803.
 2. Nils f. 20.8.1804, eier av l.nr. 111a fra 1843.
 3. Peder f. 22.1.1807, eier av l.nr. 111b fra 1843.
 4. Margrete f. 27.9.1809.
 5. Arnt f. 1.5.1812, eier av l.nr. 111b og c fra 1859.
 6. Hans Kristian f. 13.1.1815 d. 16.6.1824.
 7. Malena f. 15.9.1817, gift med Nils Arntsen på Garten, deretter med Arnt Andreassen fra Flatnes.

De tre sønnene delte gården mellom 1843 og 1859.

fotografi av Svein Flatnes
Svend Flatnes (1841-1921)
foto av Kristian Flatnes
Kristian Flatnes (1897-1967)

På dette bruket ble eldste sønn, Nils Pedersen (1804-1856), eier. Han giftet seg 27.8.1829 med Ane Birgitte Gjermundsdatter (1805-?) fra Trondheim, de fikk ingen barn. Enka Ane giftet seg andre gang med Jon Sivertsen på Vik. Han solgte til Arnt og Peder Pedersen og bruket ble samme året skylddelt igjen slik at Peder fikk l.nr. 111a og Arnt l.nr. 111b og c.

Peder Pedersen (1807-?), overtok her da broren døde, han eide og brukte fra før l.nr. 111b. Peder giftet seg 5.9.1837 med Gisken Sveinsdatter (1811-?) fra Leksa. De fikk sju barn. Sønnen Svend, overtok etter dem. Barna var:

 1. Peder f. 4.5.1839.
 2. Svein (Svend) f. 26.9.1841, eier fra 1876.
 3. Hans Kristian f. 23.4.1844, overtok l.nr. 111b i 1876.
 4. Jens f. 23.4.1844 d. 28.4.1868, ugift.
 5. Ane Marta f. 5.9.1846 d. 7.9.1846.
 6. Gisken f. 21.1.1847 d. 8.3.1851.
 7. Rasmus f. 19.5.1850, eier av Grande.

Svend Flatnes (1841-1921) giftet seg 2.9.1869 med (Anna) Marta Nilsdatter (1847-1932) fra Grande, de fikk åtte barn:

 1. Peder f. 28.4.1872, neste eier og bruker.
 2. Margrete f. 3.2.1874 d. 24.11.1878.
 3. Gisken f. 24.9.1875 d. 3.8.1892.
 4. Nils Petter Tromp f. 18.1.1879, bosted Trondheim.
 5. Jens Gerhard f. 12.9.1882, utvandret til USA 1909.
 6. Svend Meier f. 6.1.1885, utvandret til USA 1909.
 7. Margrete f. 16.3.1887 d. 1941, ugift.
 8. Rasmus f. 4.9.1890 d. 22.12.1890.

Peder Svendsen (1872-1933) overtok Flatnes 24.3.1928. Han giftet seg 2.6.1896 med Anna Sofie Kristiansdatter (1873-1949) fra Grande. De fikk tre barn sammen:

 1. Gidsken Margrete f. 27.7.1896 d. 1929, ugift. Hun fikk datteren Reidun f. 20.12.1916, med Fredrik Nilsen fra Grande, neste eier.
 2. Kristian f. 16.7.1897, neste eier og bruker.
 3. Svend Meier f. 8.8.1900 d. 1963, ugift.

Sønnen Kristian Flatnes (1897-1967) overtok gården i 1933, han døde ugift i 1967.

Reidun Flatnes (1916-1989), hun var et barnebarn av Anna og Peder Flatnes, overtok i 1967. Hun hadde et barn med Johan Solem:

 1. Gidsken f. 26.3.1943, neste eier.

Gidsken Flatnes (1943- ) ble gift med Arvid Leseth (1935-2005). Hun overtok gården i 1989 og eide den i to måneder før staten kjøpte jorda som tilleggsjord. Bygningene ble utskilt fra gården og solgt til Roar Hustad og gitt b.nr. 265.

Før delingen av gården hadde de 2 hester, 9 kyr, 18 sauer og 2 griser. De sådde 1 tønne bygg, 9 tønner havre og satte 3 tønner poteter.
Etter delingen hadde de en hest, fire kyr, seks sauer og gris. Det ble sådd 1 tønne bygg, 3 tønner havre og satt 4 tønner poteter.

fotografi fra gården fotografi fra gården fotografi fra gården fotografi fra gården
fotografi fra gården fotografi fra gården foto av Anna Flatnes

Opplysninger om Flatnes og personene som bodde der, finnes i Ørlandsboka, bind I, side 371.


Åpningssiden for matrikkelgården Flatnes
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag