kart av Flatnes

Gården Flatnes,
under matrikkelgården Flatnes.
L.nr. 111b, G.nr. 65/2.

kart Flatnes

Flatnes
Flatnes
Flatnes
Flatnes

Denne gården ble skyldsatt i 1846 til 9 marklag, dette var halvparten av hele løpenummeret. Peder Pedersen (1777-1861) solgte denne parten til sønnen Peder Pedersen (1807-1875) med skjøte datert 12.9.1843. Han giftet seg 5.9.1837 med Gisken Sveinsdatter (1810-?) fra Leksa. Fra 1859 dreiv de også den andre halvparten. De fikk sju barn. Sønnen Svend, overtok etter dem. Barna var:

 1. Peder f. 4.5.1839.
 2. Svein (Svend) f. 26.9.1841, eier av l.nr. 111a fra 1876.
 3. Hans Kristian f. 23.4.1844, overtok her i 1876.
 4. Jens f. 23.4.1844 d. 28.4.1868, ugift.
 5. Ane Marta f. 5.9.1846 d. 7.9.1846.
 6. Gisken f. 21.1.1847 d. 8.3.1851.
 7. Rasmus f. 19.5.1850, eier av Grande.

Besetning i 1855 var hest, fire kyr, seks sauer og gris. De sådde 1 tønne bygg, 3 tønner havre og satte 4 tønner popteter.

Hans Kristian Pedersen (1844-1919) fikk skjøte på gården i 1895. Han ble gift med Johanna Johansdatter (1847-1910) fra Grande, de fikk seks barn:

 1. Peder f. 8.3.1878, neste eier.
 2. Johan Arnt f. 1880, emigrerte til USA i 1902.
 3. Jens Peder f. 29.6.1882, eier av bruket Solheim.
 4. Marta f. 26.9.1884, bodde ugift hos broren på Solheim og eide bruket i tre år. Hun døde i 1966.
 5. Hans Kristian f. 8.9.1886, emigrerte til USA i 1910.
 6. Gerhard f. 15.7.1888, emigrerte til USA i 1910, d. 1913.

Sønnen Peder Flatnes (1878-1943) tok over gården i 1918. Han ble gift med Petra Marie Kristiansdatter (1876-1945) fra Markagården på Grande, Ekteskapet var barnløst.

Marta Flatnes (1884-1966) var søster av Peder Flatnes og overtok gården i 1943.

Mikal Hernes (1917-?) kjøpte bruket i 1946. Han kom fra Frosta, ble gift i 1944 med Else Marie Rye (1923-?) fra Ryggen, de fikk to barn. Familien ble eiere av gården Ryggen i 1954. Barna var:

 1. Reidar f. 3.6.1945, eier av Ryggen på Ryggen.
 2. Arnfinn f. 30.9.1947, eier av bruket Fagertun på Rønne.
I 1949 var besetninga to hester, fire kyr, kvige, to griser og 15 høns. De sådde bygg og satte poteter og andre rotfrukter.

Torger Solem (8.2.1902-15.1.1993) overtok bruket i 1954, han var sønn av Karen Torgersdatter Dybdahl (1882- ) fra Rissa og Olbert Solem (1877-1959) fra Grande, gift med Elfrida Skaret (22.8.1900-24.7.1987) fra Skaret på Uthaug.De fikk fire barn:

 1. Kjellaug Olava f. 30.10.1925 d. 7.10.1995.
 2. Ingrid f. 10.2.1928, d. 1.2.2013.
 3. Torbjørn Eiler f. 12.3.1933 d. 25.3.2001, neste eier.
 4. Oddvar Peder f. 6.12.1934 d. 18.4.1943.

Neste eier ble Torbjørn Solem (1933-2001) som overtok i 1970, gift med Haldis Kristine Lien (1933-2002) fra Bjugn. De fikk fem barn:

 1. Roger f. 13.12.1951, neste eier.
 2. Oddvar Peder f. 30.11.1956, neste eier.
 3. Sølvi f. 10.5.1959.
 4. Torgeir f. 18.8.1965.
 5. Sindre f. 22.11.1974.

Brødrene Roger og Oddvar Solem overtok gården i 1979.

Roger Solem (1951- ) er gift med Tove Hoff (1951- ).

Oddvar Solem (1956- ) er gift med Gunn Krokvik (1962- ).

Opplysninger om gården Flatnes finnes i Ørlandsboka, bind I, side 374.


Åpningssiden for matrikkelgården Flatnes
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag