kart av Flatnes

Gården Flatnes,
under matrikkelgården Flatnes.
L.nr. 111b, G.nr. 65/2 nå G.nr. 165/2.

kart Flatnes

Flatnes
Flatnes
Flatnes
Flatnes

Denne gården ble skyldsatt i 1846 til 9 marklag, dette var halvparten av hele løpenummeret. Peder Pedersen (1777-1861) solgte denne parten til sønnen Peder Pedersen (1807-1875) med skjøte datert 12.9.1843. Han giftet seg 5.9.1837 med Gisken Sveinsdatter (1810-?) fra Leksa. Fra 1859 dreiv de også den andre halvparten. De fikk sju barn. Sønnen Svend, overtok etter dem. Barna var:

 1. Peder f. 4.5.1839.
 2. Svein (Svend) f. 26.9.1841, eier av l.nr. 111a fra 1876.
 3. Hans Kristian f. 23.4.1844, overtok her i 1876.
 4. Jens f. 23.4.1844 d. 28.4.1868, ugift.
 5. Ane Marta f. 5.9.1846 d. 7.9.1846.
 6. Gisken f. 21.1.1847 d. 8.3.1851.
 7. Rasmus f. 19.5.1850, eier av Grande.

Besetning i 1855 var hest, fire kyr, seks sauer og gris. De sådde 1 tønne bygg, 3 tønner havre og satte 4 tønner popteter.

Hans Kristian Pedersen (1844-1919) fikk skjøte på gården i 1895. Han ble gift med Johanna Johansdatter (1847-1910) fra Grande, de fikk seks barn:

 1. Peder f. 8.3.1878, neste eier.
 2. Johan Arnt f. 1880, emigrerte til USA i 1902 og bosatte seg i Nord-Dakota.
 3. Jens Peder f. 29.6.1882, eier av det fradelte bruket Solheim.
 4. Marta f. 26.9.1884, bodde ugift hos broren på Solheim og eide bruket i tre år. Hun døde i 1966.
 5. Hans Kristian f. 8.9.1886, emigrerte til USA i 1905. Han arbeidet på gårdsbruk i Nord- og Sør-Dakota foruten med snekkering. Etter en sykdom i 1909 med sykehusopphold i Sioux City, returnerte han Norge sent på året 1909. Sist på 1910 reiste han på nytt over til USA, da sammen med broren Gerhard. Han kjøpte gård i Sioux, Nord-Dakota og fikk statsborgerskap i 1913. Gården solgte han i 1922 og flyttet til San Francisco, der arbeidet han som snekker med interiør. Han giftet seg i mars 1925 med Ingeborg Kristine Nilsdatter Hjelvik (1893-1945), de fikk datteren Nellie Martha Hansen året etter. Hennes sønn Dennis A. Andersen er vår kilde og han sendte fotografier til Yrjar Heimbygdslags arkiv. Hans og Ingeborg kjøpte en gård 50 miles nord for San Francisco som Ingeborg skjøttet og Hans fortsatte som snekker. I 1944 solgte de denne gården og flyttet til Santa Rosa i California, der døde Ingeborg i september 1945. Hans giftet på nytt i 1949 med enke Anna Hadels (1897-1984) fra New York, opprinnelig fra Halden. De besøkte Norge flere ganger. Hans døde 25.4.1977 av hjerteslag og ble gravlagt sammen med Ingeborg på Santa Rosa kirkegård.
 6. Gerhard f. 15.7.1888, emigrerte til USA i 1910, han ble syk i 1912 og returnerte Norge hvor han døde 23.11.1913 av tuberkulose, begravet på Ørland kirkegård 3.12.1913.

Sønnen Peder Flatnes (1878-1943) tok over gården i 1918. Han ble gift med Petra Marie Kristiansdatter (1876-1945) fra Markagården på Grande, Ekteskapet var barnløst.

Marta Flatnes (1884-1966) var søster av Peder Flatnes og overtok gården i 1943.

Mikal Hernes (1917-?) kjøpte bruket i 1946. Han kom fra Frosta, ble gift i 1944 med Else Marie Rye (1923-?) fra Ryggen, de fikk to barn. Familien ble eiere av gården Ryggen i 1954. Barna var:

 1. Reidar f. 3.6.1945, eier av Ryggen på Ryggen.
 2. Arnfinn f. 30.9.1947, eier av bruket Fagertun på Rønne.
I 1949 var besetninga to hester, fire kyr, kvige, to griser og 15 høns. De sådde bygg og satte poteter og andre rotfrukter.

Torger Solem (8.2.1902-15.1.1993) overtok bruket i 1954, han var sønn av Karen Torgersdatter Dybdahl (1882- ) fra Rissa og Olbert Solem (1877-1959) fra Grande, gift med Elfrida Skaret (22.8.1900-24.7.1987) fra Skaret på Uthaug.De fikk fire barn:

 1. Kjellaug Olava f. 30.10.1925 d. 7.10.1995.
 2. Ingrid f. 10.2.1928, d. 1.2.2013.
 3. Torbjørn Eiler f. 12.3.1933 d. 25.3.2001, neste eier.
 4. Oddvar Peder f. 6.12.1934 d. 18.4.1943.

Neste eier ble Torbjørn Solem (1933-2001) som overtok i 1970, gift med Haldis Kristine Lien (1933-2002) fra Bjugn. De fikk fem barn:

 1. Roger f. 13.12.1951, neste eier.
 2. Oddvar Peder f. 30.11.1956, neste eier.
 3. Sølvi f. 10.5.1959.
 4. Torgeir f. 18.8.1965.
 5. Sindre f. 22.11.1974.

Brødrene Roger og Oddvar Solem overtok gården i 1979.

Roger Solem (1951- ) er gift med Tove Hoff (1951- ).

Oddvar Solem (1956- ) er gift med Gunn Krokvik (1962- ).

Flatnes Flatnes Flatnes

Tina over er i dag på «The National Nordic Museum in Seattle». Tina ble med Hans Kristian Flatnes (1886-1977) da han emigrerte til USA i 1905. Den kom i hans eie via mora, Johanna Johansdatter (1847-1910) fra Grande og som kanskje hadde fått tina som dåpsgave fra Ane Regina da hun var fadder til Johanna ved dåpen 23. januar 1848, født 14. desember 1847. Ane Regina kom fra gården Grande og var 23 år ved denne anledning, gift i 1845, kanskje festegave? Et annet tankeeksperiment kan være at fordi Ane Regina, som fikk fem barn, ikke hadde barnebarn og da hun døde i 1904 kunne tina, fra hennes dødsbo, ende opp hos hennes godbarn, Johanna. Da kunne Hans Kristian, sønnen til Johanna, ha tatt med seg tina på den lange reisa vestover, kunne tina da vært reisekista, med litt mat, klesskift og religiøse bøker i.

Opplysninger om gården Flatnes finnes i Ørlandsboka, bind I, side 374.


Åpningssiden for matrikkelgården Flatnes
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag