Flatnes

Gården Flatnes,
under matrikkelgården Flatnes.
L.nr. 112 b - G.nr. 65/4.

Flatnes

kart av Flatnes
kart Flatnes
kart Flatnes
Flatnes
Flatnes
Flatnes
Flatnes

Peder Andreassen (1809-1874) ble første eier av dette bruket da farsgården ble skiftet fra l.nr. 112 etter Andreas Pedersens død. Peder Andreassen ble gift 6.9.1838 med Gjertru Pedersdatter (1807-1877) fra Grande, de fikk fire barn:

 1. Andreas f. 20.2.1839, eier og bruker f.o.m.1877.
 2. Johan Petter f. 2.2.1841, døde ugift.
 3. Ane f. 21.11.1843, gift med Ole Ågensen på Kvitsanden på Bakken.
 4. Iver f. 12.5.1849, kjøpte Nordre Hovde på Hovde.

De andre personene på gården var Ane Andersdatter, taus og trulig datter av Anders Arntsen på Rønne, f. 1848. De hadde fosterdattera Anna Kristine Arntsdatter, datter av Arnt Andreassen på Flatnes og Kristine Larsdatter fra Uthaug. Hun ble gift med Arnt Johannessen på Opphaug.

Andreas Pedersen (1839-1904) overtok i 1877, gift 1896 med Sesilie Johansdatter (1841-1896) fra Grande. De fikk ett barn:

 1. Peder f. 9.7.1870, neste eier.

Bruket hadde nå to tauser, Anna Arntsdatter og Birgitta Pedersdatter fra Værnesset i Agdenes, f. 1858. Daniel Vilhelmsen f. 1847 bodde her. Han var fra Meløyvær i Nordland og var dreng.

Peder Andreassen Flatnes (1870-?) overtok bruket, gift 12.5.1896 med enka Anna Ovedia Nilsdatter (1863-?) fra Grande. De fikk fire barn og deres eldste sønn, Andreas, overtok etter dem i 1936.

 1. Andreas f. 24.8.1896, eier fra 1936.
 2. Sisilie f. 4.3.1898.
 3. Nils Petter Tromp f. 9.12.1900, d. 8.10.1903.
 4. Nilsine Margrethe f. 25.7.1904, d. 17.8.1980.

Andreas Flatnes (1896-1983) overtok gården i 1936, han ble gift 1928 med Ebba Augusta Petersdatter Hagen, også kalt Ebba Karlsen (1899-1972) fra Kolvereid i Nærøy. De fikk to barn:

 1. Anna Henriette f. 18.9.1929, døde 13.1.2024, gift med neste eier.
 2. Hjørdis f. 23.9.1931, gift med Hans Fjeldvær på Hitra.
Ebba Karlsen hadde før giftemålet datteren:
 1. Gerd Haldis Ringsjø f. 11. juni 1924, gift med Jørgen Lilleby (1921-2010) fra Stjørdal. De bodde ei tid på Eina i Vestre Toten. Deres datter Else-Marie Lilleby ble i 1982 gift med Karl-Olav («Kalle») Emmerhoff på Kvitsanden under Bakken. Gerd (Ringsjø) Lilleby døde 20. november 2013 og er gravlagt på Værnes kirkegård i Stjørdal.

Jens Johnsen Vik (10.9.1928-20.5.2003), fra Fjelberg på Vestlandet, ble gift 22.10.1955 med Anna Henriette (Molla) Flatnes (1929-2024) og de ble neste brukerpar i 1973. De fikk to barn:

 1. Lillian f. 14.1.1961, gift med neste eier.
 2. Marianne f. 5.1.1965, partner Johan.

Neste eierpar er Lillian (1961- ) og Vidar Hoff (1961- ). Han kommer fra gården Hov og de ble gift 25.6.1994.

Opplysninger om Flatnes finnes i Ørlandsboka, bind I, side 374.


Åpningssiden for matrikkelgården Flatnes
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag