Ørteigen

Ørteigen,
under matrikkelgården Flatnes.
L.nr. 112 c - G.nr. 65/5.

Ørteigen

 kart av Ørteigen
Ørteigen
Ørteigen
Ørteigen
kart av gården
foto av gården
foto av Iver og Maria Øra

Ørteigen ble skyldsatt i 1866 med skyld 0,69 skyldmark. Første eier var Johan Mattias Iversen (1825-?). Han kom fra Hovde og var gift i 1854 med Kristianna Jonsdatter (1830-1877) fra Grande. De fikk 9 barn og ingen av den overtok bruket. Johan Iversen flyttet til Rønsholmen på Bakken, til ei stue som flere år senere ble skyldsatt som Storhaug. Familieoppsettet hans finnes der.

Neste eier ble Lars Mikalsen (ca 1848-1908) fra Rennebu. Han kjpte Ørteigen i 1893. Lars Mikalsen dreiv også som murer. Han var gift med Johanna Antonsdatter (1855-1943) fra Nordlandet på Storfosna, og de fikk tre barn:

  1. Julie f. 25.6.1879 i Beian, bodde sammen med mora, til sist på Vik.
  2. Mikal Alfred f. 29.9.1882. Han var ei stund sagbruksarbeider.
  3. Kato Robert f. 30.4.1889 d. 10.01.1924, gift med Marie Alvilde Ovesdatter Berg (1894-1985) fra Rønne. De var eiere av gården Vik ei kort stund.

Ivar Andersen ble eier i 1903. Han var kalt Iver Øra, var født 11.6.1849 som sønn av Anders Eriksen på Rønne og gift med Maria fra Åfjord. Hun het egentlig Elen Maria Olsdatter Kobbernes (som pike), og var født 1. oktober 1861 som datter av gårdmann Ole Iversen Kobberneset og Elen Rebekka Arntsdatter. I 1903 kjpte Iver Andersen Ørteigen. Han og (Elen) Maria giftet seg i Trondhjem den 26. september 1904. Ved folketellingen i 1910, da de fortsatt var brukere p Ørteigen, er ekteparet merkelig nok oppført med etternavnet Eliassen (!).

Hans Johansen Grande (1827-1947) var eier fra 1926, han eide og bodde på Grande, der er familien listet opp.

Hans sønn Leif Kristian Grande (1923- 2002) overtok bruket etter faren i 1942. Han var gift 1943 med Gunbjørg Aas, f. 24.7.1922, døde 25.12.2009 fra Grande. De fikk fire barn:

  1. Aasgjerd f. 18.12.1943, gift med Torbjørn Leseth.
  2. Helge f. 30.4.1948, neste eier.
  3. Rannveig f. 4.8.1952, gift med Knut Sigurd Ljøkelsøy.
  4. Snorre f. 3.6.1960.

Helge Grande (1948- ) er neste eier fra 1985. Han er gift med Unni O. Enge (1953- ), som datter av Otto Yngvar Enge, bestyrer ved Grande Handelsforening på Bakken. Unni og Helge Grande har to barn:

  1. Aid f. 12.4.1981.
  2. Hebe f. 16.4.1985, gift 24.7.2010 i Ørland kirke med Christian Randholm.

Husa lå tidligere helt nede ved sjøen, våningshuset står her enda, i dag som redskapshus. Gårdsbygningene ble bygd opp nærmere veien og byggetrinn tre, det nyeste våningshust, kom til senere.

Opplysninger om Ørteigen finnes i Ørlandsboka, bind I, side 380.


Åpningssiden for matrikkelgården Flatnes
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag