Solheim

Gården Solheim,
under matrikkelgården Flatnes.
G.nr. 65/7.

kart fra gården

foto av bygningene
kart av gården

Solheim ble fraskilt Flatnes ved skylddeling i 1918, skylda ble fastsatt til 1,21 skyldmark.

Jens Hansen Flatnes (1882-1963) kjøpte denne gården som var fradelt farsgården hans. Jens giftet seg med Karen Skaret (1898-?) fra Skaret på Uthaug. gnr 74/6. Samtidig som Jens fikk fradelt Solheim på Flatnes, kjøpte han bnr 45, Utsikten, på Grande, dermed var to parseller på hver sin matrikkelgård slått sammen til ett bruk. Karen og Jens Flatnes fikk ingen barn.

Einar Gjestad (1934- ) overtok bruket i 1952, gift 24.9.1955 med Olava Johanne Skaret f. 19.7.1932 d. 14.8.2019 fra Skaret på Uthaug, barn:

  1. Torunn, partner Arvi.
  2. Gunnhild Jane, partner Joar (han er død i 2019).
  3. Svein Arild, partner Cherlita.
  4. Kolbjørn, partner Hilde.

Gunnhild Jane Gjestad og Joar Søtvik er eiere fra 1998.

Opplysninger om Solheim finnes i Ørlandsboka, bind I, side 383.


Åpningssiden for matrikkelgården Flatnes
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag