Yrjar Heimbygdslag

Driftsbygningen på Flatnes, sett fra øst, en tidlig novemberdag med lange skygger.


Foto av gården

Foto Ivar Hopen 2010.


Åpningssiden for matrikkelgården Flatnes
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag