kart av gården

Gården Hovde,
på matrikkelgården Hovde
G.nr. 66/2.


foto av gården
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Denne gården ble omtalt som Sanitetsgården fordi siste eierpar testamenterte den til Ørlandts sanitets- og sykepleieforening, og de overtok den i 1931. Husa ble revet og jorda kjøpt av nabobruket, bruksnummer 4, i 1935.

Dette bruket hadde løpenummer 114 i den første matriklen. Inge Rian, forfatteren av gårdshistoria "Ørlandsbok" lager en sammenhangende bruker-rekke bakover til 1757.

Jens Jakobsen (1724-?) kom hit fra Hårberg, gift 1749 med Elen Johansdatter (1728-1763) fra Hovde. de fikk seks barn:

 1. Johan f. 1750 d. 1757.
 2. Berit f. 1752 d før 1763.
 3. Gunnhild f. 1754 d. 1757.
 4. Marit (eller Marta) f. 1757.
 5. Maria f. 1759.
 6. Jakob f. 1762.

I 1763 oppgis gården å ha 2 hester, okse, 4 kyr, 4 sauer og lam. Av sjøredskap nevnes 1 seksring, 2 færinger, sild- og torskegarn.

Jens Jakobsen giftet seg andre gang med Marit Andersdatte (?-1772)r fra l.nr. 115, de fikk tre barn:

 1. Elen f. 1765.
 2. Andrea f. 1767, gift 1796 med Johannes ingebrigtsen Eidem.
 3. Johan f. 1769.
Neste bygsler var Rasmus Kristoffersen (ca 1765-1822) fra l.nr. 113. Han var gift 1794 med Elen Estensdatter (ca 1767-1807) fra Hovde, de fikk fem barn:

 1. Kristoffer f. 8.5.1794 d. 20.4.1795.
 2. Kristianna f. 19.3.1796, gift 1839 med kristoffer Olsen på Austrått.
 3. Katrine f. 18.11.1797 d. 2.2.1821.
 4. Kristoffer f. 6.6.1802, han ble husmann på farsgården.
 5. Elen Marta f. 21.2.1807 d. 5.6.1807.

I 1807 var besetningen 2 hester og 4 kyr. Sjødrift har vært viktig på denne gården. I skifter nevnes både storbåt på 14 tønner, seksring og sildgarn.

Rasmus Kristoffersen giftet seg andre gang 1812 med Ingeborg Olsdatter (?-1864) fra Rishaugen i Agdenes, de fikk tre barn:

 1. Jakob f. 2.7.1810, eier av b.nr. 3 fra 1877.
 2. Elias f. 11.1.1813, neste eier.
 3. Ole f. 2.7.1815, overtok Olagården.

Elias Rasmussen (1813-1902) ble neste bruker, gift 1843 med Anne Johanna Arntsdatter (1822-1878) fra Markagården på Grande. De fikk fem barn:

 1. Johanna Katrine f. 31.10.1844 d. 20.6.1847.
 2. Johanna Katrine f. 5.5.1847, gift 1882 med Iver Pedersen på Nordre Hovde.
 3. Pauline f. 20.11.1851, gift 1878 med Ingebrigt Sivertsen fra Osen, eiere av gården Hovde.
 4. Dødt pike 18.10.1856.
 5. Rasmus f. 22.12.1859, neste bruker.

Brødrene Elias og Jakob Rasmussen kjøpte i 1842 l.nr. 114, med skyldsetting i 1877, samtidig som Jakob Rasmussen delte fra det som ble b.nr. 3.

Rasmus Eliassen (1859-1926) overtok denne parten i 1887, gift 1893 med Johanna Margrete Johansdatter (1857-1929) fra Agdenes. De fikk to barn:

 1. Sofus f. 22.6.1892 d. 25.6.1918.
 2. Aagot Julie f. 31.7.1895 d. 29.3.1930.

Gården ble testamentert til Ørlandets sanitets- og sykepleieforening som overtok den i 1931. Jorda ble bortleid inntil Harald Hegvik kjøpte den i 1935.

Opplysninger om Sanitetsgården og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 27.


Åpningssiden for matrikkelgården Hovde
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag