kart av gården

Gården Nordre Hovde,
på matrikkelgården Hovde
G.nr. 66/3.


foto av gården
foto av gården

Her har vi enda et gårdsanlegg som er benyttet til boligbygging. Først ble i 1967 35 da solgt, deretter ble all jord på østsida av fylkesvei 239 kjøpt av Ørland kommune i 1978, til boligformål. Ellinghaugen, en fredet gravhaug ligger på dette gårdsvaldet.

Her igjen lister Ørlandsboka opp eierne fra skyldsetting i 1877 og fram til bruket ble fjernet, en gang etter 1978. De to første brukerne var tilflyttere, Jakob Rasmussen (1810-1883) kom fra Røstad og kona Ellen Katrine Larsdatter (1823-?) fra Vik. De fikk fire barn og nye eiere kom etter dem, barna var:

 1. Rasmus kristian f. 9.5.1842 d. 14.4.1878.
 2. Lars f. 31.10.1843, gift 1879 med Anne Johansdatter på Hårberg, bosted Brekstadsjøen som fisker.
 3. Johan Ludvig f. 11.5.1846, gift 1878 med kaja Widt fra Vågan.
 4. Anna kristine f. 4.2.1848, gift 1890 med edvard johansen fra Selva i Agdenes.
foto av Ivar Hovde foto av Johanna Hovde
foto av Johan Hovde

Iver Pedersen (1849-1929) kjøpte bruket i 1882. Han var gift 31.10.1882 med Johanna Katrine Eliasdatter (1847-1913) fra «Sanitetsgården», han fra Flatnes på Flatnes. De fikk fire barn:

 1. Johan Petter f. 11.8.1883, neste eier.
 2. Aksel Julius f. 17.5.1885, se gården Solem på Viklem.
 3. Gerda Pauline f. 13.6.1888 d. 20.10.1975.
 4. Elias Richter f. 15.4.1891, se gården Sørteigen på Rønne.

Foruten gårdsdrift dreiv Iver Pedersen også laksefiske.

Johan P. Iversen Hovde (1883-1959) overtok i 1919. Han var gift med Anna Margrete Johansdatter Vik (1884-1970) fra Nygården. De fikk to barn:

 1. Alette Johanne f. 13.8.1916 d. 26.11.2000, gift med byggmester Asbjørn Kløften på Størset på Hov.
 2. Ivar f. 17.12.1917 d. 2.5.2003, neste eier.

Ivar Hovde (1917-2003) overtok i 1957 og var gift med Mildrid Koteng (1917-2015). De fikk tre barn. Familien flyttet til bolighus på Fjæraveien. Barna var:

 1. Ragnhild f. 1.5.1949, bosted Brekstad.
 2. Håvard f. 8.12.1953, bosted Arendal.
 3. Lindis f. 24.8.1955, gift med Helge By, bosted Trondheim.

Opplysninger om gården Nordre Hovde og personere der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 31.


Åpningssiden for matrikkelgården Hovde
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag