kart av gården

Gården Hovde,
under matrikkelgården Hovde
G.nr. 66/4.

foto av gården

foto av eiere av gården
foto av barna
foto av eier av gården
foto av eiere av gårdene
foto av gården fra 1926
foto av gården
foto av gården
foto av gården

Etter sine tidligere eiere omtales denne gården for Ingebrigtsgården eller Hegvikgården. Dagens eier har ingen slektsbånd til noen av disse.

Gården ble til ved at ei datter fikk fradelt dette bruket fra farsgården, «Sanitetsgården», i 1887. Det var Pauline Eliasdatter (1851-1924) som giftet seg 1878 med Ingebrigt Sivertsen (1849-1922) fra g.nr. 20/13 i Osen kommune. Han reiste fra Osen til Eau Claire, Wisconsin i 1873 før han kom til Hovde. De fikk sju barn:

 1. Alfred Julius f. 9.11.1879 d. 4.5.1907 av tuberkulose.
 2. Inga Penette f. 28.10.1881 d. 23.12.1905 av tuberkulose.
 3. Edna Marie f. 20.7.1884, utdannet meierske, neste eier. Senere eier av eiendommen Utsyn med Yrjar Gjesteheim.
 4. Gyda Karoline f. 7.5.1886 d. 1970. Utdannet gartner. Eier av bruksnummer 17, Bergland.
 5. Selma Elida f. 19.10.1888, fikk datteren Signe Richter f. 19.7.1908 med sjømann Gustav Paulsen Berg fra Grande. Selma emigrerte til Canada, ble gift Hogsted og fikk der ni barn.
 6. Ingvar Arne f. 29.8.1890 d. 19.10.1902 av hjernebetennelse.
 7. Aagot Pauline f. 5.9.1893, utdannet syerske, gift med Harald Hegvik (1890-1966) som sønn av handelsmann Hans Johansen Hægvik og Karen Sofie Matiasdatter, eiere fra 1933.

Ingebrigt Hovde hadde vært i Amerika. Han tok med seg nye ideer om jordbruksdrift tilbake. Han begynte med drenering av jorda og utvidet det dyrkede arealet fra 20 mål til 180 mål. I kjelleren hadde han et meieri. Produktene solgte han fra en butikk han eide i Kabelvåg. Han hadde også sko- og salmakerverksted og skredderverksted på bruket. Produkter herfra ble også solgt i Nord-Norge. Han alet opp smågris og solgte landet rundt. På det meste hadde han 35 avelsgriser, står det i en avisartikkel da han fikk tildelt Sør-Trøndelag landbruksselskaps store sølvmedalje med diplom. I samlingen til Yrjar Heimbygdslag ligger ei smørkvern (YHL3064), som kommer fra denne gården. Ved Gyda Karolines dåp i 1886 er han skrevet i kirkeboka som meieribestyrer og bor på Viklem. Ørland meieri var en periode utleid til privat drift.

Edna Hovde (1884-1972) overtok gården i 1926. Hun var meierske og meieribestyrer en stund. Hun bygde og dreiv hotellet Yrjar Gjesteheim på Brekstad.

Aagot Hovde (1893-1962) ble gift 26. mai 1917 med Harald Hegvik (1890-1966) og de overtok gården i 1933. De bodde i en villa på Vik, g.nr. 70/32, som ble solgt da de overtok gården. De hadde fem barn:

 1. Arne f. 2.4.1918, neste eier.
 2. Tormod f. 28.4.1921 d. 28.9.1946.
 3. Hans Inge f. 3.6.1926 d. 2.4.1927.
 4. Inge f. 8.4.1928 d. 2011, gift med Marit Viklem (1931-2018) fra Flatnes.
 5. Gullbjørg f. 8.11.1931. Hun var gift to ganger, andre gang med Hårek Gisle Hansen (1930-1981), bosted Brekstad.

Harald Hegvik kjøpte også jorda på Sanitetsgården i 1933. Han var sjømann, seilte som maskinist/maskinsjef, var i utenriks trafikk og sine siste 31 arbeidsår i Namsos Dampskipsselskap, i rutetrafikk mellom Namsos og Trondheim.

Arne Hegvik (1918-1978), overtok etter foreldrene i 1945. Han var gift med Tora Karoline Gjelseth (1921- ) fra Frøya, de fikk fem barn:

 1. Astrid f. 18.10.1942, gift med Gunnar Aae, bosted Bergland.
 2. Laila f. 26.11.1946, gift med Heinrich Mommens, bosted Tyskland.
 3. Tormod Ingebrigt f. 15.8.1949, gift med Liv Vigdis Løvold.
 4. Rita f. 14.4.1953, gift med Tore Røstad, bosted Hovde.
 5. Toril f. 18.11.1954, yrke jurist, bosted Oslo.

Tora og Arne Hegvik solgte gården og overtok hotellet etter hans tante, Edna Hovde. Da sivil flytrafikk tok til fra Ørland flyplass, var det disse to som ekspederte trafikken fra en personbil og forskjellige lokaler inntil Ørland lufthavn ble bygd.

Ole Andreas Bakken (1917-1998) fra Kvitsanden kjøpte gården i 1953. Han var gift 1960 med Astrid Dahlsveen (1929-2012) fra Trondheim. De fikk to barn:

 1. Ole Bjørn f. 1963, døde en dag gammel.
 2. Else Dagrun f. 10.11.1964.

Astrid Dahlsveen hadde tidligere vært gift, i 1952 med Jon Kobberrød, de hadde sønnen Eyving Kobberrød. Astrid Dahlsveen var billedhugger og fikk lønn fra Statens garantiordning for kunstnere fra 1985.

Opplysninger om gården Hovde og personene der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 25.


Åpningssiden for matrikkelgården Hovde
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag